Głowę Cytaty

Głowę Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ


chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Głowę Cytaty: Kto głową ro­bi, na głowę umierać musi. -Wolfgang Pauli


kto-głową-ro­bi-na głowę-umierać-musi
Głowę Cytaty: Półgłówki zwykle najwyżej głowę podnoszą. -Eliza Orzeszkowa


półgłówki-zwykle-najwyżej-głowę-podnoszą
Głowę Cytaty: U stóp tyrana mędrcy tracą głowę. -Zbigniew Waydyk


u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
Głowę Cytaty: Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. -Hugo Dionizy Steinhaus


człowiek-które­mu-su­fit-spadł-na głowę- stropiony
Głowę Cytaty: Zet­nij mą głowę a wy­rosną dwie następne. -Bruno


zet­nij-mą głowę-a wy­rosną-dwie-następne
Głowę Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim


utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
Głowę Cytaty: Gdy lód rusza bałwany tracą głowę. -Antoni Regulski


gdy-lód-rusza-bałwany-tracą-głowę
Głowę Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia


zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę 
Głowę Cytaty: Kamień często spada na głowę tego, co go rzucił. -Elżbieta I


kamień-często-spada-na-głowę-tego-co-go-rzucił
Głowę Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski


Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
Głowę Cytaty: Szczęśliwy, kto dla kobiety umie stracić głowę. -Jack London


szczęśliwy-kto-dla-kobiety-umie-stracić-głowę
Głowę Cytaty: Statystyka informuje, ile przypada wszystkiego na optymisty głowę. -Anonim


statystyka-informuje-ile-przypada-wszystkiego-na-optymisty-głowę
Głowę Cytaty: Cze­go krzyczysz, co no­ga? Tam­te­mu głowę ur­wało i nie krzyczy. -Józef Piłsudski


cze­go-krzyczysz-co no­ga-tam­te­mu-głowę-ur­wało-i nie krzyczy
Głowę Cytaty: Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe


nie-zakładaj-ę-nigdy-z-diabłem-o-swą-głowę
Głowę Cytaty: Nie zakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe


nie-zakładaj ę-nig­dy-z diabłem-o swą-głowę
Głowę Cytaty: W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę. -StachuKrankiela


w oko­wach-wiary-łat­wo-stra­ć-głowę
Głowę Cytaty: Na­wet gdy tra­cisz głowę nie trać twarzy. -Aleksander Kumor


na­wet-gdy-tra­cisz-głowę-nie trać-twarzy