Głowę Cytaty

Go to Gemtracks
Głowę Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ
chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Głowę Cytaty: Kto głową ro­bi, na głowę umierać musi. -Wolfgang Pauli
kto-głową-ro­bi-na głowę-umierać-musi
Głowę Cytaty: Półgłówki zwykle najwyżej głowę podnoszą. -Eliza Orzeszkowa
półgłówki-zwykle-najwyżej-głowę-podnoszą
Głowę Cytaty: U stóp tyrana mędrcy tracą głowę. -Zbigniew Waydyk
u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
Głowę Cytaty: Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. -Hugo Dionizy Steinhaus
człowiek-które­mu-su­fit-spadł-na głowę- stropiony
Głowę Cytaty: Zet­nij mą głowę a wy­rosną dwie następne. -Bruno
zet­nij-mą głowę-a wy­rosną-dwie-następne
Głowę Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim
utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
Głowę Cytaty: Gdy lód rusza bałwany tracą głowę. -Antoni Regulski
gdy-lód-rusza-bałwany-tracą-głowę
Głowę Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia
zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę 
Głowę Cytaty: Kamień często spada na głowę tego, co go rzucił. -Elżbieta I
kamień-często-spada-na-głowę-tego-co-go-rzucił
Głowę Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski
Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
Głowę Cytaty: Szczęśliwy, kto dla kobiety umie stracić głowę. -Jack London
szczęśliwy-kto-dla-kobiety-umie-stracić-głowę
Głowę Cytaty: Statystyka informuje, ile przypada wszystkiego na optymisty głowę. -Anonim
statystyka-informuje-ile-przypada-wszystkiego-na-optymisty-głowę
Głowę Cytaty: Cze­go krzyczysz, co no­ga? Tam­te­mu głowę ur­wało i nie krzyczy. -Józef Piłsudski
cze­go-krzyczysz-co no­ga-tam­te­mu-głowę-ur­wało-i nie krzyczy
Głowę Cytaty: Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe
nie-zakładaj-ę-nigdy-z-diabłem-o-swą-głowę
Głowę Cytaty: Nie zakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe
nie-zakładaj ę-nig­dy-z diabłem-o swą-głowę
Głowę Cytaty: W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę. -StachuKrankiela
w oko­wach-wiary-łat­wo-stra­ć-głowę
Głowę Cytaty: Na­wet gdy tra­cisz głowę nie trać twarzy. -Aleksander Kumor
na­wet-gdy-tra­cisz-głowę-nie trać-twarzy
Głowę Cytaty: Jak unieść dumnie głowę, gdy pełza się na czworakach? -Zbigniew Waydyk
jak-unieść-dumnie-głowę-gdy-pełza-ę-na-czworakach
Głowę Cytaty: Gdy ktoś wchodzi ci w głowę zacho­waj swoją. 011  -wdech
gdy-ktoś-wchodzi- w głowę-zacho­waj-swoją-011 
Głowę Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła
za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Głowę Cytaty: po­pełniłem mord tracąc dla Ciebie głowę ser­ce paruje  -Cykam
po­pełłem-mord-tracąc-dla-ciebie-głowę-ser­-paruje 
Głowę Cytaty: Wysoki to poziom, gdy na głowę ludności przypada pół głowy. -Stanisław Jerzy Lec
wysoki-to-poziom-gdy-na-głowę-ludnoś-przypada-pół-głowy
Głowę Cytaty: me­men­to mori unieś swą głowę ku górze- tańcz wokół szczęścia  -bez.odwagi
me­men­to-mori-unieś-swą-głowę-ku górze-ńcz-wokół-szczęścia 
Głowę Cytaty: Lepiej skrócić o głowę niewinnego niż zawahać się podczas wojny. -Józef Stalin
lepiej-skróć-o-głowę-niewinnego-ż-zawahać-ę-podczas-wojny
Głowę Cytaty: Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść. -Konfucjusz
kto-trzęsie-drzewem-prawdy-temu-padają-na-głowę-obelgi-i-nienawiść
Głowę Cytaty: Miłość ze wszystkich emocji jest najsilniejsza, bo atakuje równocześnie głowę, serce i zmysły. -Wolter
miłość-ze-wszystkich-emocji-jest-najsilniejsza-bo-atakuje-równocześnie-głowę-serce-i-zmysły
Głowę Cytaty: Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć. -Anonim
człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
Głowę Cytaty: Łatwiej uciąć cudzą głowę, niż zmienić w niej chociażby najdrobniejszą myśl. -Anonim
Łatwiej-uciąć-cudzą-głowę-ż-zmienić-w-niej-chociażby-najdrobniejszą-myśl
Głowę Cytaty: Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn
kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
Głowę Cytaty: Cho­ciaż raz nie myśleć... Mieć głowę lekką jak ba­lon z helem... -NightHuntress
cho­ciaż-raz-nie myść-mieć głowę-lekką-jak ba­lon-z helem
Głowę Cytaty: Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając. -Merytoryczna
chmu­ry-wlatują-przez-ot­warte-okno-do-mo­jego-po­koju-i-stają-głowę-moją-zasłaniając
Głowę Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna
cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
Głowę Cytaty: Jeśli potrafisz zachować zimną krew, kiedy wszyscy tracą głowę, świat należy do ciebie. -Rudyard Kipling
jeśli-potrafisz-zachować-zimną-krew-kiedy-wszyscy-tracą-głowę-świat-należy-do-ciebie
Głowę Cytaty: Dziś jednym głowę zawraca magnetyzm, a drugim magnatyzm w obydwóch kończy się rzecz na marzeniach. -Alojzy Żółkowski
dziś-jednym-głowę-zawraca-magnetyzm-a-drugim-magnatyzm-w-obydwóch-kończy-ę-rzecz-na-marzeniach