Głupi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Głupi Cytaty: Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi. -Manuela Gretkowska
nie- ludzi-złych-są tyl­ko-głupi-ale- głupi-są najgorsi
Głupi Cytaty:
rzekł-głupi-w ser­cu-swoim-nie- boga-tyl­ko-głupi-ateis­-by ę-z tym-nie zgodził
Głupi Cytaty: Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan
głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał
Głupi Cytaty: Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać. -Józef Stanisław Tischner
Głupi Cytaty: Głupi ten, co głupio robi. -Winston Groom
Głupi Cytaty: Głupi po szkodzie głupim zostanie. -Horacy
głupi-po szkodzie-głupim-zostanie
Głupi Cytaty: Głupi wszys­tko kupi. -Bujak Bogusław
Głupi Cytaty: Pakt jest zawsze głupi. -Friedrich Nietzsche
Głupi Cytaty: Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. -William Shakespeare
Głupi Cytaty: Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. -Georg Christoph Lichtenberg
Głupi Cytaty: Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. -Ignacy Krasicki
nie-nowina-że-głupi-mądrego-przegadał
Głupi Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki
nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
Głupi Cytaty: Prezydent Bush ma bowiem tę właściwość, że jest głupi. -Stanisław Lem
prezydent-bush-bowiem-tę-właściwość-że-jest-głupi
Głupi Cytaty: Myślę, że jes­tem głupi al­bo tyl­ko szczęśliwy... -Kurt Cobain
myślę-że jes­tem-głupi-al­bo-tyl­ko-szczęśliwy
Głupi Cytaty: Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. -Salomon
gdy-głupi-milczy-za-mądrego-poczytany-bywa
Głupi Cytaty: Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi. -Henryk Sienkiewicz
Głupi Cytaty: Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski
mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
Głupi Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Głupi Cytaty: Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu. -Tukidydes
człowiek-głupi-serce-na-języku-mądry-język-w-sercu
Głupi Cytaty: Może jes­tem głupi, ale wiem co to miłość  -Forrest Gump
może-jes­tem-głupi-ale-wiem-co to miłość 
Głupi Cytaty: jak myślisz... PO co nam głupi płe­zy­dent i płemieł ?   -wdech
jak myślisz-po-co nam-głupi-płe­zy­dent-i płemieł- 
Głupi Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczni. -Johann Wolfgang Goethe
głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczni
Głupi Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe
głupi-i-mądrzy-ludzie-są-nieszkodliwi-tylko-półgłówki-są-niebezpieczne
Głupi Cytaty: To niebezpieczne być szczerym, chyba że jesteś jednocześnie głupi. -Orion Marden
to-niebezpieczne-być-szczerym-chyba-że-jesteś-jednocześnie-głupi
Głupi Cytaty: Głupi i mądrzy ludzie są nie­szkod­li­wi, tyl­ko półgłówki są niebezpieczne. -Johann Wolfgang Goethe
głupi-i mądrzy-ludzie-są nie­szkod­li­wi-tyl­ko-półgłówki-są niebezpieczne
Głupi Cytaty: Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka. -Friedrich Nietzsche
fakt-jest-zawsze-głupi-zresztą-bierze-diabeł-i-statystyka
Głupi Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali
człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Głupi Cytaty: Gdy głupi mil­czy, za mądre­go poczy­tany bywa. -Salomon
gdy-głupi-mil­czy-za mądre­go-poczy­tany-bywa
Głupi Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux
Głupi Cytaty: Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta. -Franciszek Zabłocki
głupi-dwakroć-jest-głupszym-gdy-głupstw-nie-pamię
Głupi Cytaty: Głupi nie pojmie prawdy, szlachetny fałszu, bo brak im do tego organu. -Jan Fedorowicz
głupi-nie-pojmie-prawdy-szlachetny-fałszu-bo-brak-im-do-tego-organu
Głupi Cytaty: Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm. -Włodzimierz Lenin
mądry-idealizm-jest-bliższy-mądremu-materializmowi-ż-głupi-materializm
Głupi Cytaty: Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie trwa w błędzie tylko głupi. -Cyceron
każdy-człowiek-może-zbłądzić-uparcie-trwa-w-błędzie-tylko-głupi
Głupi Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Głupi Cytaty: Głupi nie słucha rady przyjaciół, rozumny korzysta z obmowy nieprzyjaciół. -Kazimierz Brodziński
głupi-nie-słucha-rady-przyjaciół-rozumny-korzysta-z-obmowy-nieprzyjaciół