Głupia Cytaty

Głupia Cytaty: ''Po co mi ład­na i głupia ?! ''  -Malinka:*


''po-co mi ład­na-i głupia- '' 
Głupia Cytaty: Każda sowa głupia w dzień. -Aleksander Fredro


Głupia Cytaty: Głupia rozmowa nie warta słowa. -Jan Sztaudynger


Głupia Cytaty: Głupia i prosta kobieta - to dar niebios. -Wolter


głupia-i-prosta-kobieta-to-dar-niebios
Głupia Cytaty: Mądra krytyka oświeca, głupia gasi. -Aleksander Fredro


Głupia Cytaty: cze­mu jes­tem na ty­le głupia, żeby za tobą zatęsknić?  -blanejszyna


cze­mu-jes­tem-na ty­-głupia-żeby-za tobą-zatęsknić 
Głupia Cytaty: Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. -Molier


młodość-jest-głupia-starość-nie-mędrsza-czasami
Głupia Cytaty: Kobieta jest zawsze dość mądrą na to, aby uchodzić za głupią. -Noel Coward


kobieta-jest-zawsze-dość-mądrą-na-to-aby-uchodzić-za-głupią
Głupia Cytaty: Głupia stałość jest ulu­bieńcem cias­nych umysłów. -Ralph Waldo Emerson


głupia-stałość-jest ulu­bieńcem-cias­nych-umysłów
Głupia Cytaty: Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami. -Molier


młodość-jest głupia-sta­rość-nie mędrsza-czasami
Głupia Cytaty: Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. -Krzysztof Kamil Baczyński


Głupia Cytaty: Niewiasta piękna a głupia - jest jak kolce złote w pysku świni. -Salomon


niewiasta-piękna-a-głupia-jest-jak-kolce-złote-w-pysku-świni
Głupia Cytaty: Niewias­ta piękna a głupia - jest jak kol­ce złote w pys­ku świni. -Salomon


niewias­-piękna-a głupia- jest jak kol­-złote-w pys­ku-świni
Głupia Cytaty: TO, CZE­GO NIE WIEM -CZY­NI MNIE BAR­DZIEJ SZCZĘŚLIWĄ, NIŻ GŁUPIĄ... -Niusza


to-cze­go-nie-wiem-czy­ni-mnie-bar­dziej-szczĘŚliwĄ-niŻ-gŁupiĄ
Głupia Cytaty: Naj­pierw tę głupią rzecz zro­bię ja, a po­tem wy nieśmiali powtórzy­cie to po mnie. -Frank Zappa


naj­pierw-tę głupią-rzecz-zro­bię-ja-a po­tem-wy nieśmiali-powtórzy­cie-to po mnie
Głupia Cytaty: Um­rzeć przyj­dzie, gdy się kochało wiel­kie spra­wy głupią miłością. -Krzysztof Kamil Baczyński


um­rzeć-przyj­dzie-gdy ę-kochało-wiel­kie-spra­wy-głupią-miłośą
Głupia Cytaty: Dyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe. De­mok­racja jest zaw­sze głupia. -Janusz Korwin-Mikke


dyk­­tury-dzielą ę-na dob­re-i złe-de­mok­racja jest zaw­sze-głupia
Głupia Cytaty: Od­rzućmyż raz tę głupią dla życia po­gardę, którą się otacza­my jak żeb­rak purpurą. -Leopold Staff


od­rzućmyż-raz-tę głupią-dla-życia-po­gardę-którą ę-otacza­my-jak żeb­rak-purpurą