Głupie Py­tania To te Cytaty

Głupie Py­tania To te Cytaty: Nawet w małżeństwie zawartym z rozsądku mogą przyjść na świat głupie dzieci. -Oldrich Fiser


nawet-w-łżeństwie-zawartym-z-rozsądku-mogą-przyjść-na-świat-głupie-dzieci
Głupie Py­tania To te Cytaty: Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
Głupie Py­tania To te Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska


książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Głupie Py­tania To te Cytaty: To, co zbyt głupie, by je po­wie­dzieć, śpiewa się jak lib­retto operowe. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Głupie Py­tania To te Cytaty: Najwspanialsze jest to, że w obecności starych przyjaciół możemy sobie pozwolić na głupie zachowanie. -Ralph Waldo Emerson


najwspanialsze-jest-to-że-w-obecnoś-starych-przyjaciół-możemy-sobie-pozwolić-na-głupie-zachowanie
Głupie Py­tania To te Cytaty: Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania. -Ignacy Krasicki


mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania
Głupie Py­tania To te Cytaty: Wykształcenie wcale nie zabija kobiecości: doktorki są takie głupie jak inne kobiety. -Anonim


wykształcenie-wcale-nie-zabija-kobiecoś-doktorki-są-takie-głupie-jak-inne-kobiety
Głupie Py­tania To te Cytaty: By zdobyć kobietę mężczyźni wynajdują cudowne oszukaństwa. By ją porzucić - wymyślają głupie i niezręczne kłamstwa. -Sidonie Gabrielle Colette


by-zdobyć-kobietę-mężczyź-wynajdują-cudowne-oszukaństwa-by-ją-porzucić-wymyślają-głupie-i-niezręczne-kłamstwa
Głupie Py­tania To te Cytaty: By zdobyć kobietę, mężczyźni wynajdują cudowne oszukaństwa. By ją porzucić - wymyślają głupie i niezręczne kłamstwa. -Marlena Dietrich


by-zdobyć-kobietę-mężczyź-wynajdują-cudowne-oszukaństwa-by-ją-porzucić-wymyślają-głupie-i-niezręczne-kłamstwa
Głupie Py­tania To te Cytaty: Głupie od­po­wie­dzi nieko­nie­cznie wy­nikają z głupich py­tań, ale zaw­sze - z głupoty. -Władysław Grzeszczyk


głupie-od­po­wie­dzi-nieko­nie­cznie-wy­nikają-z głupich-py­ń-ale-zaw­sze- z głupoty
Głupie Py­tania To te Cytaty: Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować. Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. -Emily Giffin


po­tem-py­-czy-może-mnie-po­całować-zaz­wyczaj-nie lu­bię-te­go-py­tania-po pros­-całuj- zaw­sze-myślę
Głupie Py­tania To te Cytaty: Aby nas skłonić do ich przyjęcia głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje. -Mikołaj Gomez Davilla


aby-nas-skłonić-do-ich-przyjęcia-głupie-idee-przytaczają-jako-dowód-olbrzymią-publiczność-która-wyznaje
Głupie Py­tania To te Cytaty: Przyz­wyczaić się do czy­tania książek, to zbu­dować so­bie schron przed większością przyk­rości życia codziennego. -William Somerset Maugham


przyz­wyczaić ę-do czy­tania-książek-to zbu­dować-so­bie-schron-przed-większośą-przyk­roś-życia-codziennego
Głupie Py­tania To te Cytaty: Głupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej - nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania o zgodę!  -aforystokrata


głupo­- też-pra­wo-do swo­body-sek­sual­nej- nie piep­rzcie-jej-ągle-bez-py­tania-o zgodę 
Głupie Py­tania To te Cytaty: Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi. -John Grisham


dob­ry-ad­wo­kat-nig­dy-nie za­daje-py­tania-nie znając-odpowiedzi
Głupie Py­tania To te Cytaty: To głupie złudze­nie, gdy przechodzisz obok niego i wma­wiasz so­bie, że on też na ciebie spoj­rzał ukradkiem  -Ewelius


to głupie-złudze­nie-gdy-przechodzisz-obok-niego-i wma­wiasz-so­bie-że on też-na ciebie-spoj­rzał-ukradkiem 
Głupie Py­tania To te Cytaty: Pomysły moich powieści kryminalnych znajduję zmywając. Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o zabójstwie. -Agata Christie


pomysły-moich-powieś-kryminalnych-znajduję-zmywając-jest-to-zajęcie-tak-głupie-że-zawsze-rodzi-we-mnie-myśl-o-zabójstwie
Głupie Py­tania To te Cytaty: Sta­wiam niez­liczo­ne nies­to­sow­ne py­tania. Gdy­bym tyl­ko zdołał przed­rzeć się przez ten las. -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne


sta­wiam-niez­liczo­ne-nies­to­sow­ne-py­tania-gdy­bym tyl­ko-zdołał-przed­rzeć ę-przez-ten-las