Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko. -Anatol France
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19
głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Jestem w opozycji, dałem odpowiedź negatywną. -Stanisław Jerzy Lec
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Śmiech to najmądrzejsza i najłatwiejsza odpowiedź na wszystko, co dziwaczne. -Herman Melville
Śmiech-to-najmądrzejsza-i-najłatwiejsza-odpowiedź-na-wszystko-co-dziwaczne
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Jes­tem pytaniem. Jaką masz na mnie odpowiedź?  -Lira99
jes­tem-pytaniem-jaką-masz-na mnie-odpowiedź 
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Czas płynie po­woli, kiedy cze­ka się na odpowiedź. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. -Edward Cummings
zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Przes­tań cze­kać. Brak od­po­wie­dzi to też odpowiedź. -respirer
przes­ń-cze­kać-brak od­po­wie­dzi-to też-odpowiedź
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec uważa przypadek za szczęście. -Jan Kurczab
głupiec-uważa-przypadek-za-szczęście
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Tyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Usłużny głupiec gorszy jest od wroga. -Iwan Kryłow
usłużny-głupiec-gorszy-jest-od-wroga
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry. -Anonim
po-szkodzie-nawet-i-głupiec-jest-mądry
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. -Molier
głupszym-od-nieuka-jest-głupiec-uczony
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec uważa przy­padek za szczęście. -Jan Kurczab
głupiec-uważa-przy­padek-za szczęście
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Gdy cze­goś nie ro­zumiemy wys­tar­czy zagłębić się w sztu­ce, ona zaw­sze zna odpowiedź  -daniello
gdy-cze­goś-nie ro­zumiemy-wys­tar­czy-zagłębić ę-w sztu­-ona-zaw­sze-zna-odpowiedź 
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Jak ci idzie? - zapytał ślepy chromego. - Jak widzisz - brzmiała odpowiedź. -Georg Christoph Lichtenberg
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek
jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dyonizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w-lustrze-głupca-głupiec-przeciwnie
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Usłużny głupiec gor­szy jest od wroga. -Iwan Kryłow
usłużny-głupiec-gor­szy-jest od wroga
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Najstraszniejszy jest głupiec, który ma cokolwiek słuszności. -Anonim
najstraszniejszy-jest-głupiec-który-cokolwiek-słusznoś
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. -William Blake
głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec tylko może być komentatorem dowcipów. -Wolter
głupiec-tylko-może-być-komentatorem-dowcipów
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania. -Aleksy Tołstoj
czytać-wszystkiego-nie-trzeba-należy-czytać-tylko-to-co-daje-odpowiedź-na-zrodzone-w-duszy-pytania
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Granice naszego słuchu. Słyszy się tylko te pytania, na które jest się w mocy znaleźć odpowiedź. -Friedrich Nietzsche
granice-naszego-słuchu-słyszy-ę-tylko-te-pytania-na-które-jest-ę-w-mocy-znaleźć-odpowiedź
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dionizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. -William Blake
głupiec-nie-widzi-tego-samego-drzewa-co-mędrzec
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Opis: odpowiedź na pytanie studenta, co by zrobił, gdyby Sir Arthur Eddington, wybitny astrofizyk brytyjski, który potwierdził teorię względności, zaprzeczył jej. -Albert Einstein
opis-odpowiedź-na-pytanie-studenta-co-by-zrobił-gdyby-sir-arthur-eddington-wybitny-astrofizyk-brytyjski-który-potwierdził-teorię-względnoś
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek
jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec zawsze znajdzie głupszego od siebie, który będzie go uwielbiał. -Nicolas Boileau-Despreaux
głupiec-zawsze-znajdzie-głupszego-od-siebie-który-będzie-go-uwielbiał
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. -Lech Konopiński
milczący-głupiec-czyni-korzystniejsze-wrażenie-ż-gadający-mędrzec
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec ma tę prze­wagę, że jest zaw­sze pew­ny siebie. -Julian Mikołajczak
głupiec- tę prze­wagę-że jest zaw­sze-pew­ny-siebie
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Głupiec znajdzie jeszcze większego głupca, który go będzie podziwiał. -Nicolas Boileau-Despreaux
głupiec-znajdzie-jeszcze-większego-głupca-który-go-będzie-podziwiał
Głupiec Ma Odpowiedź Cytaty: Gdy głupiec uni­ka grzechu, po­wodu­je prze­ciw­ny skutek. -Horacy
gdy-głupiec-uni­ka-grzechu-po­wodu­-prze­ciw­ny-skutek