Głupiec Ma Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19
głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Głupiec Ma Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec uważa przypadek za szczęście. -Jan Kurczab
głupiec-uważa-przypadek-za-szczęście
Głupiec Ma Cytaty: Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko. -Anatol France
Głupiec Ma Cytaty: Tyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Głupiec Ma Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec uważa przy­padek za szczęście. -Jan Kurczab
głupiec-uważa-przy­padek-za szczęście
Głupiec Ma Cytaty: Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. -Molier
głupszym-od-nieuka-jest-głupiec-uczony
Głupiec Ma Cytaty: Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry. -Anonim
po-szkodzie-nawet-i-głupiec-jest-mądry
Głupiec Ma Cytaty: Usłużny głupiec gorszy jest od wroga. -Iwan Kryłow
usłużny-głupiec-gorszy-jest-od-wroga
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec tylko może być komentatorem dowcipów. -Wolter
głupiec-tylko-może-być-komentatorem-dowcipów
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. -William Blake
głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
Głupiec Ma Cytaty: Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dyonizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w-lustrze-głupca-głupiec-przeciwnie
Głupiec Ma Cytaty: Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek
jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Głupiec Ma Cytaty: Najstraszniejszy jest głupiec, który ma cokolwiek słuszności. -Anonim
najstraszniejszy-jest-głupiec-który-cokolwiek-słusznoś
Głupiec Ma Cytaty: Usłużny głupiec gor­szy jest od wroga. -Iwan Kryłow
usłużny-głupiec-gor­szy-jest od wroga
Głupiec Ma Cytaty: Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dionizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. -William Blake
głupiec-nie-widzi-tego-samego-drzewa-co-mędrzec
Głupiec Ma Cytaty: Gdy głupiec uni­ka grzechu, po­wodu­je prze­ciw­ny skutek. -Horacy
gdy-głupiec-uni­ka-grzechu-po­wodu­-prze­ciw­ny-skutek
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec ma tę prze­wagę, że jest zaw­sze pew­ny siebie. -Julian Mikołajczak
głupiec- tę prze­wagę-że jest zaw­sze-pew­ny-siebie
Głupiec Ma Cytaty: Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. -Lech Konopiński
milczący-głupiec-czyni-korzystniejsze-wrażenie-ż-gadający-mędrzec
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec znajdzie jeszcze większego głupca, który go będzie podziwiał. -Nicolas Boileau-Despreaux
głupiec-znajdzie-jeszcze-większego-głupca-który-go-będzie-podziwiał
Głupiec Ma Cytaty: Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek
jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec zawsze znajdzie głupszego od siebie, który będzie go uwielbiał. -Nicolas Boileau-Despreaux
głupiec-zawsze-znajdzie-głupszego-od-siebie-który-będzie-go-uwielbiał
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec może namalować obraz, ale trzeba być sprytnym, by go sprzedać. -George Eliot
głupiec-może-namalować-obraz-ale-trzeba-być-sprytnym-by-go-sprzedać
Głupiec Ma Cytaty: Rozsądny człowiek zakochuje się jak wariat, ale nie głupiec. -Francois de la Rochefoucauld
Głupiec Ma Cytaty: Nie ma nic bardziej nieznośnego niż głupiec, któremu się powodzi. -Cyceron
nie-nic-bardziej-nieznośnego-ż-głupiec-któremu-ę-powodzi
Głupiec Ma Cytaty: Nie ma nic bardziej nieznośnego jak głupiec, któremu się powodzi. -Cyceron
nie-nic-bardziej-nieznośnego-jak-głupiec-któremu-ę-powodzi
Głupiec Ma Cytaty: Sa­tyryk to jest głupiec, który na słonia nas­ta­wia łapkę na myszy. -Adolf Nowaczyński
sa­tyryk-to jest głupiec-który-na słonia-nas­­wia-łapkę-na myszy
Głupiec Ma Cytaty: Naj­straszniej­szym jest głupiec, który ma co­kol­wiek słuszności. -Karol Irzykowski
naj­straszniej­szym-jest głupiec-który- co­kol­wiek-słusznoś
Głupiec Ma Cytaty: Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego. -Anonim
mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
Głupiec Ma Cytaty: I jak ten głupiec u mądrości wrót Stoję - i ty­le wiem, com wie­dział wprzód. -Johann Wolfgang Goethe
i jak ten-głupiec-u mądroś-wrót-stoję- i ty­-wiem-com-wie­dział-wprzód
Głupiec Ma Cytaty: Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół. -Benjamin Franklin
człowiek-mądry-więcej-uczy ę-od swoich-wrogów-ż-głupiec-od przyjaciół
Głupiec Ma Cytaty: Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi. -Jerzy Drobnik
głupiec-świado­my-swo­jej-głupo­ty-nie jest zaw­sze-głupi
Głupiec Ma Cytaty: Kto jest głupszy - głupiec, czy ten, który daje mu się prowadzić? -Obi Wan Kenobi
kto-jest-głupszy-głupiec-czy-ten-który-daje-mu-ę-prowadzić