Głupiec Cytaty

Głupiec Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19


głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Głupiec Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Głupiec Cytaty: Głupiec uważa przypadek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przypadek-za-szczęście
Głupiec Cytaty: Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko. -Anatol France


Głupiec Cytaty: Tyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Głupiec Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Głupiec Cytaty: Głupiec uważa przy­padek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przy­padek-za szczęście
Głupiec Cytaty: Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. -Molier


głupszym-od-nieuka-jest-głupiec-uczony
Głupiec Cytaty: Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry. -Anonim


po-szkodzie-nawet-i-głupiec-jest-mądry
Głupiec Cytaty: Usłużny głupiec gorszy jest od wroga. -Iwan Kryłow


usłużny-głupiec-gorszy-jest-od-wroga
Głupiec Cytaty: Głupiec tylko może być komentatorem dowcipów. -Wolter


głupiec-tylko-może-być-komentatorem-dowcipów
Głupiec Cytaty: Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. -William Blake


głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
Głupiec Cytaty: Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dyonizy Steinhaus


mędrzec-widzi-w-lustrze-głupca-głupiec-przeciwnie
Głupiec Cytaty: Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek


jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Głupiec Cytaty: Najstraszniejszy jest głupiec, który ma cokolwiek słuszności. -Anonim


najstraszniejszy-jest-głupiec-który-cokolwiek-słusznoś
Głupiec Cytaty: Usłużny głupiec gor­szy jest od wroga. -Iwan Kryłow


usłużny-głupiec-gor­szy-jest od wroga
Głupiec Cytaty: Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dionizy Steinhaus


mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
Głupiec Cytaty: Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. -William Blake


głupiec-nie-widzi-tego-samego-drzewa-co-mędrzec