Głupo­ty Cytaty

Głupo­ty Cytaty: Głupo­ta to brzmi tłumnie. -Zbigniew Weydykei


Głupo­ty Cytaty: Głupo­ta in­nych, przeraża. -Chemicals


Głupo­ty Cytaty: Pa­radyg­mat głupo­ty to stała zmienna. -Dr Tawian Stambuła


pa­radyg­mat-głupo­ty-to stała-zmienna
Głupo­ty Cytaty: Często na­wet głupo­ta od przemądrzałości lepsza. -qches


często-na­wet-głupo­-od przemądrzałoś-lepsza
Głupo­ty Cytaty: Głupo­ta jest sios­trą zbrodni. -Sofokles


głupo­-jest sios­trą-zbrodni
Głupo­ty Cytaty: Głupo­ta ma pe­wien urok, ig­no­ran­cja nie. -Frank Zappa


głupo­- pe­wien-urok-ig­no­ran­cja-nie
Głupo­ty Cytaty: by­wa, że brak mi głupo­ty, by zab­rzmieć na­der mądrze  -danioł


by­wa-że brak-mi głupo­ty-by zab­rzmieć-na­der-mądrze 
Głupo­ty Cytaty: Głupo­ta przychodzi sa­ma, mądrości wciąż trze­ba szukać. -jatoja


głupo­-przychodzi-­-mądroś-wciąż-trze­ba-szukać
Głupo­ty Cytaty: Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota. -Henryk Ferdynand Kaden


Głupo­ty Cytaty: Ge­nial­ność ma gra­nice, głupo­ta jest bezgraniczna. -Elbert Hubbard


ge­nial­ność- gra­nice-głupo­-jest bezgraniczna
Głupo­ty Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła


szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
Głupo­ty Cytaty: Gdy głupo­ta za­panu­je, świat bar­dzo to odczuje. -Ryder


gdy-głupo­-za­panu­-świat-bar­dzo-to odczuje
Głupo­ty Cytaty: Był tak w głupo­cie idealny, że stał się medialny. -Meron


był-tak-w głupo­cie-idealny-że-stał ę-medialny
Głupo­ty Cytaty: Cóż za różni­ca, ja­ka ko­go wa­da ogłupia? Głupo­ta jed­na­ko pat­ro­nuje wszystkim. -Seneka Młodszy


cóż-za róż­ca-ja­ka-ko­go-wa­da-ogłupia-głupo­-jed­na­ko-pat­ro­nuje-wszystkim
Głupo­ty Cytaty: We wszechświecie więcej jest głupo­ty niż wo­dy. I ma dłuższy ok­res trwałości. -Frank Zappa


we wszechświecie-więcej-jest głupo­ty-ż-wo­dy-i  dłuższy-ok­res-trwałoś
Głupo­ty Cytaty: głupo­ta mogłaby się nie re­gene­rować tak szybko. -thrillofit


głupo­-mogłaby ę-nie re­gene­rować-tak-szybko
Głupo­ty Cytaty: Praw­dzi­wa głupo­ta zaw­sze po­kona sztuczną inteligencję.   -Terry Pratchett


praw­dzi­wa-głupo­-zaw­sze-po­kona-sztuczną-inteligencję- 
Głupo­ty Cytaty: Ko­bieta mu­si wyglądać tak mądrze, by jej głupo­ta była miłą niespodzianką. -Karl Kraus


ko­bieta-mu­-wyglądać-tak-mądrze-by jej-głupo­-była-miłą-niespodzianką