Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty

Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Ludzie się rzad­ko zmieniają, dla­tego głupotą jest im wy­baczać. Tym­bar­dziej jeśli wie­rzysz, że to miłość. -Mateusz Piecki Schizoidalny


ludzie ę-rzad­ko-zmieniają-dla­tego-głupotą-jest im wy­baczać-tym­bar­dziej śli-wie­rzysz-że to miłość
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha. -Johann Gottfried Seuma


lenistwo-jest-głupotą-ciała-a-głupota-lenistwem-ducha
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Zos­tać sobą, nie bacząc na to co po­myślą o To­bie in­ni to do­piero jest sztuka. -AgniM


zos­ć-sobą-nie bacząc-na to co po­myślą-o to­bie-in­-to do­piero-jest sztuka
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Człowiek, który nie lu­bi i nie umie prze­baczać, jest naj­większym wro­giem sa­mego siebie. -Stefan Wyszyński


człowiek-który-nie lu­bi-i nie umie-prze­baczać-jest naj­większym-wro­giem-­mego-siebie
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty:


nie-na tym-życie-po­lega-by ę-mśćtrze­ba-wy­baczać~pa­weł-rychlica 
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała. -Robert Musil


Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Po­win­no się wy­baczać swoim wro­gom, ale nie wcześniej, niż zos­taną powieszeni. -Heinrich Heine


po­win­no ę-wy­baczać-swoim-wro­gom-ale-nie wcześniej-ż-zos­taną-powieszeni
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Najgorszą rzeczą jest głupota. -Anonim


najgorszą-rzeczą-jest-głupota
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głupota jest brzydotą psychologiczną. -Aldous Huxley


głupota-jest-brzydotą-psychologiczną
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głupota jest siostrą zbrodni. -Sofokles


głupota-jest-siostrą-zbrodni
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Umie prze­baczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dwor­cu pi­wo z tobą pić - pol­ska miłość. -Wojciech Młynarski


umie-prze­baczać-umie-drwić-pod-płotem-spać-na wiarę-żyć-na dwor­cu-pi­wo-z tobą-pić- pol­ska-miłość
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głupota jest najlepszym dowodem na nieskończoność. -Anonim


głupota-jest-najlepszym-dowodem-na-nieskończoność
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna. -Elbert Hubbard


genialność-granice-głupota-jest-bezgraniczna
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota. -Henryk Ferdynand Kaden


Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głupota jest indywidualnym osiągnięciem na skalę międzynarodową. -William Peather


głupota-jest-indywidualnym-osiągnięciem-na-skalę-międzynarodową
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Anonim


głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Karol Irzykowski


głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Głupotą Jest im wy­baczać Cytaty: Głupota jest często zastosowaniem mądrości w niewłaściwym miejscu. -Anita


głupota-jest-często-zastosowaniem-mądroś-w-niewłaściwym-miejscu