Głupotę Innych Cytaty

Głupotę Innych Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Głupotę Innych Cytaty: Niez­ro­zumienie uwal­nia głupotę. -Walenty


niez­ro­zumienie-uwal­nia-głupotę
Głupotę Innych Cytaty: Za mądrość Cię wyśmieją, za głupotę wynagrodzą. -szajbuss


za mądrość-cię-wyśmieją-za głupotę-wynagrodzą
Głupotę Innych Cytaty: Własną głupotę ludzie zwykli nazywać doświadczeniem. -Oscar Wilde


własną-głupotę-ludzie-zwykli-nazywać-doświadczeniem
Głupotę Innych Cytaty: Żurnaliści odzwierciedlają zawsze głupotę opinii publicznej. -Mark Twain


Żurnaliś-odzwierciedlają-zawsze-głupotę-opinii-publicznej
Głupotę Innych Cytaty: Mądrych zawsze można oskarżyć o nie popełnioną głupotę. -Zbigniew Waydyk


mądrych-zawsze-można-oskarżyć-o-nie-popełnioną-głupotę
Głupotę Innych Cytaty: Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę. -Anonim


uniwersytet-rozwija-wszystkie-zdolnoś-między-innymi-głupotę
Głupotę Innych Cytaty: Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę. -Pliniusz Starszy


niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
Głupotę Innych Cytaty: Człowiek zrobił pewien użytek ze swej inteligencji - wynalazł głupotę. -Remy de Gourmont


człowiek-zrobił-pewien-użytek-ze-swej-inteligencji-wynalazł-głupotę
Głupotę Innych Cytaty: Największym błędem człowieka jest udowodnić drugiemu jego głupotę. -Anonim


największym-błędem-człowieka-jest-udowodnić-drugiemu-jego-głupotę
Głupotę Innych Cytaty: Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem. -Zhuangzi


kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Głupotę Innych Cytaty: Kto zna swoją głupotę nie jest wielkim głupcem. -Czuang-Cy


kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Głupotę Innych Cytaty: Kto zna swoją głupotę, nie jest wiel­kim głupcem. -Czuang Cy


kto-zna-swoją-głupotę-nie jest wiel­kim-głupcem
Głupotę Innych Cytaty: Trze­ba się urodzić człowiekiem, żeby osiągnąć praw­dziwą głupotę. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Głupotę Innych Cytaty: Wściekłość na włas­ne niedołęstwo, głupotę, błędy męczy mnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz. -Heinrich Heine


wściekłość-na włas­ne-niedołęstwo-głupotę-błędy-męczy-mnie-więcej-jeszcze-ż-praw­dzi­wa-rozpacz
Głupotę Innych Cytaty: Jeżeli przyjaźń nie jest związana miłością i cnotą, łatwo może być rozwiązana przez głupotę. -Piotr Skarga


jeżeli-przyjaźń-nie-jest-związana-miłośą-i-cnotą-łatwo-może-być-rozwiązana-przez-głupotę
Głupotę Innych Cytaty: Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
Głupotę Innych Cytaty: Jeżeli przy­jaźń nie jest związa­na miłością i cnotą, łat­wo może być roz­wiąza­na przez głupotę. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


jeżeli-przy­jaźń-nie jest związa­na-miłośą-i cnotą-łat­wo-może-być-roz­wiąza­na-przez-głupotę