Gardzić Sądem Cytaty

Gardzić Sądem Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Gardzić Sądem Cytaty: Wojna jest sądem królów; zwycięstwa są jej wyrokami. -Antoine Rivarol


wojna-jest-sądem-królów-zwycięstwa-są-jej-wyrokami
Gardzić Sądem Cytaty: Miłość i nienawiść to skrajności tego samego uczucia; nikt nie potrafi gardzić drugim gwałtowniej niż ten, kto wcześniej bezgranicznie kochał. -Adolf Heyduk


miłość-i-nienawiść-to-skrajnoś-tego-samego-uczucia-nikt-nie-potrafi-gardzić-drugim-gwałtowniej-ż-ten-kto-wcześniej-bezgranicznie-kochał
Gardzić Sądem Cytaty: Pieniacz ma tę pociechę umierając, że jeszcze wstanie przed sądem, choć to ostatecznym. -Alojzy Żółkowski


pieniacz-tę-pociechę-umierając-że-jeszcze-wstanie-przed-sądem-choć-to-ostatecznym
Gardzić Sądem Cytaty: Artysta, który przejmuje się sądem potomnych nie może być wolny. -Pablo Picasso


artysta-który-przejmuje-ę-sądem-potomnych-nie-może-być-wolny
Gardzić Sądem Cytaty: Wol­ność, to po­lega też na tym, że nie mu­simy kochać wszys­tkich ludzi, możemy więc też niektóry­mi gardzić. In­spi­rac­ja Indygoo  -fyrfle


wol­ność-to po­lega-też-na tym-że nie mu­simy-kochać-wszys­tkich-ludzi-możemy-więc-też-niektóry­mi-gardzić-in­spi­rac­ja
Gardzić Sądem Cytaty: Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed jakimś wewnętrznym sądem ostatecznym. I zmartwychwstać z niego innym, nowym człowiekiem. -Maria Dąbrowska


piekło-jest-na-ziemi-jest-w-każdym-człowieku-i-każdy-z-nas-może-stanąć-przed-jakimś-wewnętrznym-sądem-ostatecznym-i-zmartwychwstać-z-niego
Gardzić Sądem Cytaty: Piekło jest na ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas może stanąć przed ja­kimś wewnętrznym sądem os­ta­tecznym. I zmar­twychwstać z niego in­nym, no­wym człowiekiem. -Maria Dąbrowska


Gardzić Sądem Cytaty: son­daż (np. in­terne­towy, czy ja­kikol­wiek) = sąd a Bóg-Chrys­tus stwier­dza: