Gasnąca Nagle W Cytaty

Gasnąca Nagle W Cytaty: Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób. -David Hume


miłość-jest-niespokojną-i-niecierpliwą-namiętnośą-kapryśna-i-zmienna-powstająca-nagle-z-niczego-na-widok-czyjejś-pięknoś-i-postaci
Gasnąca Nagle W Cytaty: Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. -Friedrich Holderlin


czym-byłoby-życie-bez-nadziei-iskrą-odrywającą-ę-od-rozpalonego-węgla-i-gasnącą-natychmiast
Gasnąca Nagle W Cytaty: Czym byłoby życie bez nadziei? Is­krą od­ry­wającą się od roz­pa­lone­go węgla i gasnącą natychmiast. -Friedrich Hölderlin


czym-byłoby-życie-bez-nadziei-is­krą-od­ry­wającą ę-od roz­pa­lone­go-węgla-i gasnącą-natychmiast
Gasnąca Nagle W Cytaty: gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Gasnąca Nagle W Cytaty: Ból nie jest jeszcze śmier­cią – przem­knęło przez gasnącą świado­mość człowieka. Śmierć nie bo­li. To straszli­we dławienie to życie, męka życia, os­tatni cios ja­ki za­dać zdoła. -L » Jack London » Martin Eden


Gasnąca Nagle W Cytaty: Miłość umiera nagle na zawał. -Teresa Nietyksza


Gasnąca Nagle W Cytaty: Idee, które powstają nagle, na ogół nie są prawdziwe. -Herbert Spencer


idee-które-powstają-nagle-na-ogół-nie-są-prawdziwe
Gasnąca Nagle W Cytaty: Naj­trud­niej wy­leczyć się z miłości, która przyszła nagle. -Jean de La Bruyére


naj­trud­niej-wy­leczyć ę-z miłoś-która-przyszła-nagle
Gasnąca Nagle W Cytaty: Nagła nostalgia ra­dos­nych chwil ulotny czar prys­ka nagle  -marzenak


nagła-nostalgia-ra­­nych-chwil-ulotny-czar-prys­ka-nagle 
Gasnąca Nagle W Cytaty: Naj­trud­niej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle. -Jean de La Bruyére


naj­trud­niej-uleczyć ę-z miłoś-która-przyszła-nagle
Gasnąca Nagle W Cytaty: Wywindowani na szczebel nie mogą nagle sygnalizować, że cierpią na chorobą przestrzeni. -Zbigniew Waydyk


wywindowani-na-szczebel-nie-mogą-nagle-sygnalizować-że-cierpią-na-chorobą-przestrzeni
Gasnąca Nagle W Cytaty: Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego -św. Franciszek z Asyżu


zacznij-od-robienia-tego-co-konieczne-potem-zrób-to-co-możliwe-nagle-odkryjesz-że-dokonałeś-niemożliwego
Gasnąca Nagle W Cytaty: Gdyby ze Stanów Zjednoczonych miał nagle zniknąć tramp, pociągnęłoby to za sobą nędzę wielu rodzin. -Jack London


gdyby-ze-stanów-zjednoczonych-miał-nagle-zniknąć-tramp-pociągnęłoby-to-za-sobą-nędzę-wielu-rodzin
Gasnąca Nagle W Cytaty: Dobry aforyzm jest jak silny reumatyzm: trafia nagle w członki i czuje się go długo -Kersten


dobry-aforyzm-jest-jak-silny-reumatyzm-trafia-nagle-w-członki-i-czuje-ę-go-długo
Gasnąca Nagle W Cytaty: Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą


podejmując-ryzyko-pamiętaj-o-złotym-środku-między-maksymą-co-nagle-to-po-diable-i-kto-ę-wahaten-przegrywa
Gasnąca Nagle W Cytaty: Życie jest jak umiejętne wyrwanie zęba. Cały czas myślisz, że to najważniejsze dopiero przyjdzie, gdy nagle spostrzeżesz, że już po wszystkim. -Otto von Bismarck


Życie-jest-jak-umiejętne-wyrwanie-zęba-cały-czas-myślisz-że-to-najważniejsze-dopiero-przyjdzie-gdy-nagle-spostrzeżesz-że-już-po-wszystkim
Gasnąca Nagle W Cytaty: Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka


zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp
Gasnąca Nagle W Cytaty: Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka


zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodzą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp