Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty

Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Gdy­by nie brud­ne skar­petki,


gdy­by-nie brud­ne-skar­petki-mądrość-wyłaziłaby-mu piętami
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał. -Carlos Ruíz Zafón


wszys­tkie-pieniądze-są brud­ne-gdy­by były-czys­te-nikt-by ich-nie chciał
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy wiek- cza­sy, gdy częściej od pa­pierków po cu­kier­kach na uli­cy znaj­dziesz opa­kowa­nie po durexach. -Riot


dwudzies­ty-pier­wszy-wiek-cza­sy-gdy-częściej-od pa­pierków-po cu­kier­kach-na uli­cy-znaj­dziesz-opa­kowa­nie-po durexach
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Po uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo


Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Gdy na uli­cach otacza mnie całko­wita ciem­ność, za­miast się bać, czuję się dziw­nie bezpiecznie. -Emmalice


gdy-na uli­cach-otacza-mnie-całko­wita-ciem­ność-za­miast ę-bać-czuję ę-dziw­nie-bezpiecznie
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: mrok wróży łzy gdy czas po­kazu­je kły brud śpi na krom­ce chleba jut­ro za­padłe w cieniach kruk powrócił wie­czność kocha trupy  -mac790


mrok-wróży-łzy-gdy-czas-po­kazu­-kły-brud-śpi-na krom­-chleba-jut­ro-za­padłe-w cieniach-kruk-powrół-wie­czność-kocha-trupy 
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Brud­ne­mu chlew na myśli. -Witold Zechenter


Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Brud - patyna czystości. -Wiesław Malicki


Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Śle­pe uli­ce słyszą, Twoją bez­radność ... -Cykam


Ś­pe-uli­-słyszą-twoją-bez­radność
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Ich śmiech przyp­ra­wiały go o bez­silną wściekłość. Jak mogą śmiać się i pa­rado­wać po uli­cach, jak gdy­by życie nie zmieniło się od wczo­raj? Jak to chler­ne słońce ośmiela się świecić ta­kim blas­kiem? Cały ten zas­ra­ny świat po­winien zat­rzy­mać się i płakać. -Erich Segal


Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Nie­rzad­ko czys­ty zysk pochodzi z brud­nej roboty. -Zbigniew Hołodiuk


nie­rzad­ko-czys­ty-zysk-pochodzi-z brud­nej-roboty
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Miłość to tyl­ko brud­ny trik na­tury, by zag­wa­ran­to­wać is­tnienie ludzkości. -William Somerset Maugham


miłość-to tyl­ko-brud­ny-trik-na­tury-by zag­wa­ran­to­wać-is­tnienie-ludzkoś
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Żółty la­ment uli­cy, gdzie nie chodzi nikt. Bi­je trwo­ga żag­la­mi o codzien­ność szyb... -Krzysztof Kamil Baczyński


Żółty-­ment-uli­cy-gdzie-nie chodzi-nikt-bi­-trwo­ga-żag­­mi-o codzien­ność-szyb
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Zwieść cię może ciągnący uli­cami tłum, wódka w par­ku wy­pita al­bo zachód słońca. -Grzegorz Turnau


zwieść-ę-może-ągnący-uli­cami-tłum-wódka-w ­ku-wy­pita-al­bo-zachód-słońca
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Skąpstwo jest jedna z tych namiętności, które z czasem pociągają za sobą brud fizyczny. -Ivo Andrić


skąpstwo-jest-jedna-z-tych-namiętnoś-które-z-czasem-pociągają-za-sobą-brud-fizyczny
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Skąpstwo jest jedną z tych namiętności, które z czasem pociągają za sobą brud fizyczny -Ivo Andric


skąpstwo-jest-jedną-z-tych-namiętnoś-które-z-czasem-pociągają-za-sobą-brud-fizyczny
Gdy Brud­ne Uli­ce Cytaty: Ech! Dzieło Boże - Brud, smród, lżyć, ćpać, śmiech, śpiew, być -  Człowie­cze Ciało. -fyrfle


ech-dzieło-boże-brud-smród-lżyć-ćpać-śmiech-śpiew-być- -człowie­cze-ciało