Gdy Człowiek Zostaje Cytaty

Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Czułość rodzi się w chwili, gdy człowiek zostaje wyrzucony na próg dojrzałości i poniewczasie zaczyna uświadamiać sobie zalety dzieciństwa, z których jako dziecko nie zdawał sobie sprawy. -Milan Kundera


czułość-rodzi-ę-w-chwili-gdy-człowiek-zostaje-wyrzucony-na-próg-dojrzałoś-i-poniewczasie-zaczyna-uświadamiać-sobie-zalety-dzieciństwa-z
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Kultura - to co zostaje, gdy już zapomnisz wszystkiego czego się uczyłeś. -Selma Lagerlof


kultura-to-co-zostaje-gdy-już-zapomnisz-wszystkiego-czego-ę-uczyłeś
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Kultura - to co zostaje, gdy już zapomnisz wszystko, czego się uczyłeś. -Selma Lagerlof


kultura-to-co-zostaje-gdy-już-zapomnisz-wszystko-czego-ę-uczyłeś
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Jak niedużo zostaje z człowieka, gdy odjąć od niego wszystko, co mówią o nim inni. -Zofia Nałkowska


jak-niedużo-zostaje-z-człowieka-gdy-odjąć-od-niego-wszystko-co-mówią-o-nim-inni
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Najlepszym przyjacielem człowieka jest samotność - gdy wszyscy odejdą, ona jedna zostaje. -Anonim


najlepszym-przyjacielem-człowieka-jest-samotność-gdy-wszyscy-odejdą-ona-jedna-zostaje
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Masa jest w sensie religijnym tam wszędzie, gdzie człowiek zostaje ograbiony z własnej wartości w imię jakiegokolwiek innego celu. -Gertrud von Le Fort


masa-jest-w-sensie-religijnym-tam-wszędzie-gdzie-człowiek-zostaje-ograbiony-z-własnej-wartoś-w-imię-jakiegokolwiek-innego-celu
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Smut­ne jest życie Gdy ktoś blis­ki odchodzi Żal i smu­tek zostaje 19.06.2015 றiℓℓ... -mill


smut­ne-jest życie-gdy-ktoś-blis­ki-odchodzi-Żal-i smu­tek-zostaje-19062015-றiℓℓ
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostaje usunięte. -Epikur


proste-potrawy-sprawiają-nam-tyleż-przyjemnoś-co-wystawne-uczty-gdy-tylko-bolesne-uczucie-głodu-zostaje-usunięte
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. -Anonim


mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard


Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Gdy kobieta spostrzeże, że nie podoba się nikomu, zostaje dewotką w nadziei, że podoba się Bogu i wszystkim świętym. -Aleksander Świętochowski


gdy-kobieta-spostrzeże-że-nie-podoba-ę-nikomu-zostaje-dewotką-w-nadziei-że-podoba-ę-bogu-i-wszystkim-świętym
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński


Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje. -József Eotvos


drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-stoi-człowiek-gdy-pracuje
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie stoi; człowiek zaś, gdy pracuje. -József Eotvos


drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-spokojnie-stoi-człowiek-zaś-gdy-pracuje
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch


Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Kwiat przekwita cierń zostaje. -Karol Bunsch


kwiat-przekwita-cierń-zostaje
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Pies różni się od człowieka tym, że szczeka, gdy gość wchodzi; człowiek zaś obszczekuje go, gdy już jest za drzwiami. -Magdalena Samozwaniec


pies-róż-ę-od-człowieka-tym-że-szczeka-gdy-gość-wchodzi-człowiek-zaś-obszczekuje-go-gdy-już-jest-za-drzwiami
Gdy Człowiek Zostaje Cytaty: Gdy trzeźwy pat­rzy na pi­janych do­piero widzi de­mona ja­kim jest człowiek bo gdy pi­je sam się nim staje. -loquentia


gdy-trzeźwy-pat­rzy-na pi­janych-do­piero-widzi-de­mona-ja­kim-jest człowiek-bo gdy-pi­-sam ę-nim-staje