Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty

Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Po­zos­tał je­den dzień mniej do przeżycia. Cza­sem myślę, że to dob­rze, cza­sem, że źle, ale naj­gorzej jest, gdy jest mi to całkiem obojętne. -Charlotka


po­zos­ł-­den-dzień-mniej-do przeżycia-cza­sem myślę-że to dob­rze-cza­sem-że ź-ale-naj­gorzej-jest-gdy-jest mi to całkiem
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: całkiem nic jest ład­na pogoda więc dzwo­nię do Ciebie bo ko­jarzysz mi się z czymś ładnym i całkiem słonecznym jak ta niedziela czy lu­bisz niedziele?  -dooorotis


całkiem-nic-jest-ład­na-pogoda-więc-dzwo­ę-do ciebie-bo-ko­jarzysz-mi ę-z czymś-ładnym-i-całkiem-słonecznym-jak- niedziela-czy
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy. -Niccolo Machiavelli


ludzie-nader-rzadko-potrafią-być-całkiem-źli-albo-całkiem-dobrzy
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Wiedza nie jest wcale dziedzictwem, które się otrzymuje, to całkiem nowy nabytek, po który sięgać trzeba; a gdy stanowi dziedzictwo, to jest ono trudne do objęcia, jeśli ma zaszczyt przynieść. -Bernard Fontenelle


wiedza-nie-jest-wcale-dziedzictwem-które-ę-otrzymuje-to-całkiem-nowy-nabytek-po-który-ęgać-trzeba-a-gdy-stanowi-dziedzictwo-to-jest-ono-trudne
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Mos­tek Graetza Mnie podnieca Dioda Zenera Mi dech za­biera Gdy widzę stabilizatory Jes­tem cały spocony Gdy lu­tuje kondensatory Jes­tem całkiem rozpalony Ser­ce mi z ra­dości skacze Gdy ra­diator z mie­dzi zo­baczę A już pra­wie do or­gazmu dochodzę Gdy zo­baczę układ sca­lony w ob­wodzie   -M44G


Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Zabijanie jest obojętne, a miłość może obrażać uczucia. -Anonim


zabijanie-jest-obojętne-a-miłość-może-obrażać-uczucia
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obojętne. -Terencjusz


jestem-człowiekiem-i-nic-co-ludzkie-nie-jest-mi-obojętne
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów. -Anonim


dwóch-mężczyzn-jest-całkiem-rozsądnych-gdy-tylko-zjawi-ę-koło-nich-piękna-kobieta-zaraz-mamy-przed-sobą-dwóch-błaznów
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Li­tera­tura byłaby całkiem dob­rym zajęciem, gdy­by nie to pisanie. -Konstanty Ildefons Gałczyński


li­tera­tura-byłaby-całkiem-dob­rym-zajęciem-gdy­by-nie to pisanie
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Kor­ni­kom obojętne, czy drze­wo, które toczą, jest rzeźbione. -Jan Czarny


kor­­kom-obojętne-czy-drze­wo-które-toczą-jest rzeźbione
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Nie uważaj, że dlatego, iż człowiek umiera, jest obojętne jak żyje. -Anna Kowalska


nie-uważaj-że-dlatego-iż-człowiek-umiera-jest-obojętne-jak-żyje
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Dla człowieka, który nie ma nic, jest w pewnym sensie obojętne, pod jakim rządem żyje. -Montesquieu


dla-człowieka-który-nie-nic-jest-w-pewnym-sensie-obojętne-pod-jakim-rządem-żyje
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Op­luć, olać bliską osobę... rzecz niemal dziś codzienna. Za­baw­ne , gdy w pot­rze­bie - sy­tuac­ja z goła całkiem zmienna. -Xmen


op­luć-olać-bliską-osobę-rzecz niemal-dziś-codzienna-za­baw­ne- gdy-w pot­rze­bie- sy­tuac­ja-z goła-całkiem-zmienna
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Bo miłość jest dzwo­nem pow­tarzającym na­jod­leglej­sze i naj­bar­dziej obojętne to­ny, prze­radzające je w swoistą szczególną muzykę. -Gottfried Keller


bo miłość-jest dzwo­nem-pow­tarzającym-na­jod­leglej­sze-i naj­bar­dziej-obojętne-to­ny-prze­radzają- w swoistą-szczególną
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne. -Kurt Cobain


nie-mu­simy ę-rozmnażać-możemy-po­sadzić-dom-możemy-wy­budo­wać-drzewo-w-su­mie-jest mi to obojętne
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Gra­nito­wa ściana nie był duża. Całkiem pro­por­cjo­nal­nie do serca Jak wte­dy, gdy je­go zat­rzy­manie za­bijało inne. Jakże trud­no jest do­sięgnąć piekła. A dusza bez­czel­nie wi­je się Wbrew naj­silniej­szej woli. -michaelangelo


Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie. -Anonim


piękne-jest-to-co-podoba-ę-całkiem-bezinteresownie
Gdy Jest mi to całkiem Obojętne Cytaty: Kiedy w mroku zamigoce światełko, nie jest obojętne, czy to ostatni błysk kaganka na kończącej się drodze, czy też pierwszy blask pochodni nowego etapu. -Anna Jokai


kiedy-w-mroku-zamigoce-światełko-nie-jest-obojętne-czy-to-ostatni-błysk-kaganka-na-kończącej-ę-drodze-czy-też-pierwszy-blask-pochodni-nowego