Gdy Pisze Cytaty

Gdy Pisze Cytaty: Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż gdy pisze. -Georg Christoph Lichtenberg


Gdy Pisze Cytaty: Mężczyzna kłamie lepiej, gdy mówi, kobieta - gdy pisze. -George Bernard Shaw


mężczyzna-kłamie-lepiej-gdy-mówi-kobieta-gdy-pisze
Gdy Pisze Cytaty: piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem  -Adamo70


Gdy Pisze Cytaty: Stawiam sobie czasem trzy pytania: dlaczego piszę? do kogo piszę? Co myślę o swoich własnych wierszach? -Jan Twardowski


stawiam-sobie-czasem-trzy-pytania-dlaczego-piszę-do-kogo-piszę-co-myślę-o-swoich-własnych-wierszach
Gdy Pisze Cytaty: Dlaczego pisze się wiersze - dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać. -Jan Twardowski


dlaczego-pisze-ę-wiersze-dlatego-że-temu-kto-pisze-wydaje-ę-że-coś-bardzo-ważnego-do-przekazania-osobistego-do-powiedzenia-tak-ważnego-że
Gdy Pisze Cytaty: Nikt nie pot­ra­fi opi­sać cudze­go doświad­cze­nia. I tyl­ko o so­bie się pisze, kiedy się pisze podług Apo­loniu­sza czy podług Ce­zare­go Fran­ka. Zaw­sze będzie podług mnie... -Jarosław Iwaszkiewicz


Gdy Pisze Cytaty: Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę. -AnDree


gdy-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-piszę-kiedy-płacze-kiedy-myślę-a-ser­-wol­niej-kołacze-wierzę w to-że kiedyś-ci wybaczę
Gdy Pisze Cytaty: Gdy Anglik pisze rozprawę naukową, to czyta się ją humoreskę; w Polsce humoreskę czyta się jak rozprawę. -Anonim


gdy-anglik-pisze-rozprawę-naukową-to-czyta-ę-ją-humoreskę-w-polsce-humoreskę-czyta-ę-jak-rozprawę
Gdy Pisze Cytaty: Co­raz częstsze stają się mod­ne for­my nielo­giczne tek­stów, autor nie wie o czym pisze, a od­bior­ca uda­je, że wie o czym pisze autor, co mnie bar­dzo rozśmie­sza nie oszu­kuj­my się, każdy chce być ory­ginal­ny, cho­ciaż nie do wszys­tkich to się tyczy...ja też będę oryginalna: LE­CI WRÓBE­LEK BEZ GŁOWY, TO NIC , ŻE NIE MA SAN­DAŁEK PRZE­CIEŻ SIĘ NIE OGO­LI, BO NIE MA LODÓWKI. -Niusza


Gdy Pisze Cytaty: Pisze się zawsze do sobowtóra. -Stefan Napierski


Gdy Pisze Cytaty: Z tęskno­ty pisze się wiersze. -Halina Poświatowska


Gdy Pisze Cytaty: Tylko dureń nie pisze dla pieniędzy. -Samuel Johnson


tylko-dureń-nie-pisze-dla-pieniędzy
Gdy Pisze Cytaty: Im pisarz znakomitszy, tym mniej pisze po literacku. -Henryk Sienkiewicz


im-pisarz-znakomitszy-tym-mniej-pisze-po-literacku
Gdy Pisze Cytaty: Im człowiek żyje dłużej, tym krótsze pisze życiorysy. -Anonim


im-człowiek-żyje-dłużej-tym-krótsze-pisze-życiorysy
Gdy Pisze Cytaty: Myślę, że wciąż pisze się od nowa tę samą książkę. -Francoise Sagan


myślę-że-wciąż-pisze-ę-od-nowa-tę-samą-książkę
Gdy Pisze Cytaty: Kto pisze dla potomności, ten nigdy nie będzie czytany. -William Saroyan


kto-pisze-dla-potomnoś-ten-nigdy-nie-będzie-czytany
Gdy Pisze Cytaty: Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze. -Antoni Regulski


Życie-wciąż-na-nowo-pisze-scenariusze-szczęścia-szkoda-że-na-ludzkiej-skórze
Gdy Pisze Cytaty: Cóż, człowiek pisze tak, jak może, Oby­wate­lu Redaktorze. -Konstanty Ildefons Gałczyński