Gdy Tylko Ktoś Cytaty

Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim:


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nitru


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nitru-to-osobliwy-człowiek
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Cięta ri­pos­ta w roz­mo­wie z gn*ojem! Wte­dy naj­większą wy­ciągam zbroję! A gdy się sty­kam z duszą serdeczną, pot­ra­fię być, aż do bólu grzeczną. Jak w lus­trze od­bi­jam ludzkie nastroje, gdy ktoś jest grzeczny lub ktoś jest gn*ojem. Więc jeśli chcesz być trochę lubiany, ćwicz uśmiech w lus­trze!- efekt murowany!  -Niusza


Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Gdy z ob­serwac­ji ludzi, wychodzi in­na prawda, Niż to co nap­rawdę czynisz Można wte­dy dać się zwariować I jeszcze gorzej, gdy nie jes­teś świadom his­to­rii, którą ktoś Ci ułożył  -rudolf88


Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Ktoś powiedział, że Bóg przykłada się tylko do zachowania gatunku, a nie jednostek. -Montesquieu


ktoś-powiedział-że-bóg-przykłada-ę-tylko-do-zachowania-gatunku-a-nie-jednostek
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. -Anonim


cham-to-ktoś-kto-mówi-gdy-całuje
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Ważny jest tylko ktoś, kto potrafi nam podarować inne wymiary przyjmowania świata. -Zofia Bystrzycka


ważny-jest-tylko-ktoś-kto-potrafi-nam-podarować-inne-wymiary-przyjmowania-świata
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Łat­wo zbierać ko­kosy, gdy ktoś in­ny trzęsię palmą. -Władysław Grzeszczyk


Łat­wo-zbierać-ko­kosy-gdy-ktoś-in­ny-trzęę-palmą
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Przestajemy kochać siebie, gdy ktoś nas nie kocha. -Madame de Stael


przestajemy-kochać-siebie-gdy-ktoś-nas-nie-kocha
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Gdy ktoś wchodzi ci w głowę zacho­waj swoją. 011  -wdech


gdy-ktoś-wchodzi- w głowę-zacho­waj-swoją-011 
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Mądry mężczyzna powinien zaślubić tylko bardzo piękną kobietę. To mu pomoże, aby w przyszłości ktoś go od niej uwolnił. -Sacha Guitry


mądry-mężczyzna-powinien-zaślubić-tylko-bardzo-piękną-kobietę-to-mu-pomoże-aby-w-przyszłoś-ktoś-go-od-niej-uwolnił
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Kruk krukowi oka nie wykolę, ale lubi, gdy to ktoś robi. -Maryla Wolska


kruk-krukowi-oka-nie-wykolę-ale-lubi-gdy-to-ktoś-robi
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Faszyści to pod­ludzie, którzy wierzą, gdy ktoś im wma­wia, że są nadludźmi. -Kurt Vonnegut


faszyś-to pod­ludzie-którzy-wierzą-gdy-ktoś-im wma­wia-że są nadludźmi
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: I to uczu­cie ucis­ku gdy ktoś przy­pad­kiem wymówi Two­je imię. -kamcia891


i to uczu­cie-ucis­ku-gdy-ktoś-przy­pad­kiem-wymówi-two­-imię
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: A jeśli od­chodzić, to tyl­ko wte­dy gdy jest ktoś kto Nas zatrzyma. -respirer


a śli-od­chodzić-to tyl­ko-wte­dy-gdy-jest ktoś-kto-nas-zatrzyma
Gdy Tylko Ktoś Cytaty: Kruk kru­kowi oka nie wy­kole, ale lu­bi, gdy to ktoś in­ny robi. -Maryla Wolska


kruk-kru­kowi-oka-nie wy­kole-ale-lu­bi-gdy-to ktoś-in­ny-robi