Gdy W Porę Cytaty

Gdy W Porę Cytaty: Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. -Aliszer Nawoi


dobro-jedynie-wtedy-gdy-w-porę-ę-ziś-nie-w-porę-i-rzecz-dobra-nie-daje-korzyś
Gdy W Porę Cytaty: Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są niespore, choć się z robotą nie spieszymy, różaniec nawleczemy w porę i w porę krzyżem zakończymy. -Izabela Wiśniewska


Gdy W Porę Cytaty: Miło poszaleć w porę. -Horacy


miło-poszaleć-w-porę
Gdy W Porę Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka


Gdy W Porę Cytaty: Miło posza­leć w porę. -Horacy


miło-posza­ć-w porę
Gdy W Porę Cytaty: Gość nie w porę gor­szy od Tatarzyna. -Henryk Sienkiewicz


gość-nie w porę-gor­szy-od tatarzyna
Gdy W Porę Cytaty: Miłość krótka zaboli jak odcisk nie w porę. -Jan Twardowski


miłość-krótka-zaboli-jak-odcisk-nie-w-porę
Gdy W Porę Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Gdy W Porę Cytaty: Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę. -Montesquieu


bywają-bardzo-dobre-prawa-wydane-w-złą-porę
Gdy W Porę Cytaty: A więc pamiętaj - w trudną porę marzeń masz być ambasadorem... -Czesław Miłosz


a-więc-pamiętaj-w-trudną-porę-marzeń-masz-być-ambasadorem
Gdy W Porę Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio


z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Gdy W Porę Cytaty: Wdzięczność jest zawsze mile widziana i rzadko bywa nie w porę. -Elżbieta I


wdzięczność-jest-zawsze-mile-widziana-i-rzadko-bywa-nie-w-porę
Gdy W Porę Cytaty: cze­kaniem wy­pełniamy szczeliny w pęknięciach szkla­nych domów os­trożnie sta­wiamy kroki nad prze­paścią od ok­na do okna za szybą kwiet­niowy deszcz a nadzieja usycha na progu a gdzieś za ko­lejną ścianą spo­koj­nie od­dycha miłość co przyszła zno­wu nie w porę i gdy usychałeś z tęsknoty pod ty­mi sa­mymi ok­na­mi bez­wza­jem­nie mokła  -giulietka


Gdy W Porę Cytaty: ...i pot­knięcie uk­ry­wa w so­bie przesłanie- ważne by w porę je dos­trzec i rozważyć... Krys­ty­na A.Sz. 03.06.2016r. -krysta


i-pot­knięcie-uk­ry­wa-w so­bie-przesłanie-ważne-by w porę- ­trzec-i rozważyć-krys­ty­na-asz-03062016r
Gdy W Porę Cytaty: Śmierć, podatki i rodzenie dzieci! Żadna z tych rzeczy nie przychodzi nigdy w porę! -Margaret Mitchell


Śmierć-podatki-i-rodzenie-dzieci-Żadna-z-tych-rzeczy-nie-przychodzi-nigdy-w-porę
Gdy W Porę Cytaty: Mucha, pluskwa i człowiek są to jedyne istoty w przyrodzie, które spółkują bez względu na porę roku. -Pitigrilli


mucha-pluskwa-i-człowiek-są-to-jedyne-istoty-w-przyrodzie-które-spółkują-bez-wzglę-na-porę-roku
Gdy W Porę Cytaty: Sub­telność to sztu­ka mówienia te­go, co ci się po­doba i wy­cofy­wania w porę, za­nim twój rozmówca zrozumie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


sub­telność-to sztu­ka-mówienia-te­go-co  ę-po­doba-i wy­cofy­wania-w porę-za­nim-twój-rozmówca-zrozumie
Gdy W Porę Cytaty: Nie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku. Trze­ba jeszcze zro­bić to w porę. -Paweł Jasienica


nie-wys­tar­czy-pójść-we właś­wym-kierun­ku-trze­ba jeszcze-zro­bić-to w porę