Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty

Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie. -Jacek Kuroń


Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości. -Mieczysław Gogacz


dzięki-spowiedzi-jest-w-nas-bóg-który-musiał-odejść-gdy-był-grzech-bóg-wraca-w-każdej-spowiedzi-w-każdym-akcie-miłoś
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Bóg sza­nuje mnie, gdy pra­cuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam. -Rabindranath Tagore


bóg-sza­nuje-mnie-gdy-pra­cuję-ale-kocha-mnie-gdy-śpiewam
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Gdy jesteś szczęśliwy, patrzy na Ciebie Bóg. -Bantu


gdy-jesteś-szczęśliwy-patrzy-na-ciebie-bóg
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Gdy Bóg nieobecny, to i diabeł czuje sie nie swojo. -Zbigniew Waydyk


gdy-bóg-nieobecny-to-i-diabeł-czuje-sie-nie-swojo
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson


zaiste-drżę-o-swój-kraj-gdy-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. -Jan Vianney


gdy­by-człowiek-wie­dział-jak bóg-go kocha-umarłby-ze szczęścia
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Gdy­by Bóg ob­darzył go dru­gim ro­zumiem, to ten ro­zum umarłby z samotności. -Harlan Coben


gdy­by-bóg-ob­darzył-go dru­gim-ro­zumiem-to ten-ro­zum-umarłby-z samotnoś
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego. -Jacques Beninge Bossuet


gdy-bóg-tekst-ludzki-przekreś-to-znaczy-że-chce-napisać-coś-ważniejszego
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Gdy­by Bóg nie wkraczał niekiedy sam do ak­cji, ludzie ginęli­by od włas­nej głupoty. -Mikołaj Gogol


gdy­by-bóg-nie wkraczał-niekiedy-sam-do ak­cji-ludzie-ginęli­by-od włas­nej-głupoty
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Bóg człeka z gliny stworzył, piszą historye; jakoż on nie rozmoknie, gdy ustawnie pije? -Wespazjan Hieronim Kochowski


bóg-człeka-z-gliny-stworzył-piszą-historye-jakoż-on-nie-rozmoknie-gdy-ustawnie-pije
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi. -Georges Bernanos


bóg-jest-chlebem-którym-bóg-dzieli-ę-z-ludźmi
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża. -Maria Kuncewicz


bóg-nie-dba-o-racje-bóg-żąda-miłoś-i-to-jest-najtwardsza-obroża
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: A Bóg odsłania przyszłość niesłychanie rzadko i tylko wtedy, gdy zapisana została po to, by odmienić jej bieg. -Paulo Coelho


a-bóg-odsłania-przyszłość-niesłychanie-rzadko-i-tylko-wtedy-gdy-zapisana-została-po-to-by-odmienić-jej-bieg
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Bóg. Gdy­by nie chciał, żebyśmy się mas­turbo­wali, dałby nam krótsze ręce... -Woody Allen


bóg-gdy­by nie chciał-żebyśmy ę-mas­turbo­wali-dałby-nam-krótsze-rę
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Gdy Bóg da­je Ci drugą szan­se sztuką jest z niej skorzys­tać, i zmienić coś w swoim życiu. -Ryder


gdy-bóg-da­-ci drugą-szan­se-sztuką-jest z niej-skorzys­ć-i zmienić-coś-w swoim-życiu
Gdy­by Is­tniał Bóg Cytaty: Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. -Anonim


czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką