Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty

Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Gdy­by chodziło o mięsień, po­ruszyłabym go. Gdy­by w grę wchodziła myśl, po­myślałabym ją. Gdy­by to było cza­rodziej­skie słowo, wymówiłabym je. Ale to nie jest ta­kie proste. -Laurell Kaye Hamilton


Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym. -Konfucjusz


gdy-widzisz-mędrca-myśl-o-tym-by-mu-dorównać-gdy-widzisz-tego-komu-brak-rozsądku-zastanów-ę-nad-sobą-samym
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Przeg­ry­wając grę miłosną, marzy­my o dogrywce. -MyslacaWierszem


przeg­ry­wając-grę-miłosną-marzy­my-o dogrywce
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Trudniej czytać partyturę tym, co prowadzą podwójną grę. -Anonim


trudniej-czytać-partyturę-tym-co-prowadzą-podwójną-grę
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Niewi­doczny Uni­wer­sy­tet nig­dy nie przyj­mo­wał ko­biet na stu­dia; tłumaczo­no mętnie, że w grę wchodzą prob­le­my z ka­nali­zacją, lecz rzeczy­wistą przyczyną była niewy­powie­dziana trwo­ga, że gdy­by poz­wo­lić ko­bietom na za­bawy z ma­gią, praw­do­podob­nie radziłyby so­bie znakomicie. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Kiedy w grę wchodzi honor, nierzadko dochodzi do łamania kości. -H. Jackson Brown


kiedy-w-grę-wchodzi-honor-nierzadko-dochodzi-do-łamania-koś
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. -Jan Paweł II


Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. -Stefan Wyszyński kard


myśl-dobrze-o-wszystkich-nie-myśl-ź-o-nikim-staraj-ę-nawet-w-najgorszym-znaleźć-coś-dobrego
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Gdy za szep­tem myśl ucieka, błądzą lęki, świat się zmienia. -Devin


gdy-za szep­tem-myśl-ucieka-błądzą-lęki-świat ę-zmienia
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Pier­wsza myśl gdy przy­darzy nam się coś złego - 


pier­wsza-myśl-gdy-przy­darzy-nam ę-coś-złego- dlacze­go-ja 
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: zro­zumieć myśl- wte­dy gdy jej sens pok­ry­wa się z naszy­mi poglądami. -thrillofit


zro­zumieć-myśl-wte­dy-gdy-jej-sens-pok­ry­wa ę-z naszy­mi-poglądami
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: a gdy naj­dzie mnie myśl o tobie cały mój świat cichnie w jej odgłosie. -thrillofit


a gdy-naj­dzie-mnie-myśl-o tobie-cały-mój-świat-cichnie-w jej-odgłosie
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Gdzie w grę nie wchodzi miłość lub nienawiść, tam gra kobieta miernie. -Friedrich Nietzsche


gdzie-w-grę-nie-wchodzi-miłość-lub-nienawiść-tam-gra-kobieta-miernie
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Czechy nie są war­te ani jed­nej kości gre­nadiera Je­go Królew­skiej Mości. -Neville Chamberlain


czechy-nie są war­te-ani-jed­nej-koś-gre­nadiera-je­go-królew­skiej-moś
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Tylko przeszkody zaprzątają myśl i podniecają. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje oparcia. -Simone Weil


tylko-przeszkody-zaprzątają-myśl-i-podniecają-gdzie-nie-przeszkód-myśl-nie-znajduje-oparcia
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny. -Wiktor Hugo


myśl-jest-pracą-umysłu-marzenie-jest-jego-rozkoszą-kto-myśl-zastępuje-marzeniem-ten-nie-odróżnia-pożywienia-od-trucizny
Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek. -Karol Witold Aleksandrowicz


Gdy­by w grę Wchodziła Myśl Cytaty: Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek. -Karol Witold Aleksandrowicz