Gdyż Cytaty

Gdyż Cytaty: Rozmyślanie każdego ranka o sensie śmierci uczy nas właściwie cenić nowy dzień - nie za nisko, gdyż jest wspaniałym darem i nie za wysoko, gdyż jeszcze dzisiaj przeminie. -Peter Rosegger


rozmyślanie-każdego-ranka-o-sensie-śmierci-uczy-nas-właściwie-cenić-nowy-dzień-nie-za-nisko-gdyż-jest-wspaniałym-darem-i-nie-za-wysoko
Gdyż Cytaty: Bóg zna świat, gdyż za­myślił go w swo­jej głowie jak­by z zewnątrz, za­nim go stworzył, my zaś za­sady świata nie zna­my, gdyż żyje­my w środ­ku i ogląda­my już stworzony. -Umberto Eco


bóg-zna-świat-gdyż-za­myślił-go w swo­jej-głowie-jak­by-z zewnątrz-za­nim-go stworzył-my zaś-za­sady-świata-nie zna­my-gdyż
Gdyż Cytaty: Opa­dają mi po­wieki, gdyż ręce daw­no opadły... -sprajtka


opa­dają-mi po­wieki-gdyż-rę-daw­no-opadły
Gdyż Cytaty: Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie. -Ryder


nie­chaj-ludzkość ę-oc­knie-gdyż-zmie­rza-ku zagładzie
Gdyż Cytaty: Włamywacze i chirurdzy zakładają rękawiczki, gdyż chcą zatrzeć swoje ślady. -Jacques Tati


włamywacze-i-chirurdzy-zakładają-rękawiczki-gdyż-chcą-zatrzeć-swoje-ślady
Gdyż Cytaty: Niektóre stworze­nia na­zywa­my wyższy­mi, gdyż są dos­ko­nal­sze w dobroci. -św. Tomasz z Akwinu


niektóre-stworze­nia-na­zywa­my-wyższy­mi-gdyż-są ­ko­nal­sze-w dobroci
Gdyż Cytaty: Mężczyźni wolą blondynki, gdyż uważają, że brunetki są inteligentniejsze i przez to bardziej niebezpieczne. -Marcel Achard


mężczyź-wolą-blondynki-gdyż-uważają-że-brunetki-są-inteligentniejsze-i-przez-to-bardziej-niebezpieczne
Gdyż Cytaty: Rośli­ny są bar­dziej


rośli­ny-są bar­dziej-hu­mani­tar­ne-gdyż-by żyć-nie muszą-mordować
Gdyż Cytaty: Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. -Ludwik Pasteur


nauka-nie-żadnej-ojczyzny-gdyż-wiedza-ludzka-obejmuje-cały-świat
Gdyż Cytaty: W młodości rzadko wyznaje się miłość, gdyż onieśmielają wstyd, tłumiąc jej płomienie. -Seneka


w-młodoś-rzadko-wyznaje-ę-miłość-gdyż-onieśmielają-wstyd-tłumiąc-jej-płomienie
Gdyż Cytaty: Kochać jednego jest barbarzyństwem: gdyż dzieje się to ze szkoda dla wszystkich innych. -Friedrich Nietzsche


kochać-jednego-jest-barbarzyństwem-gdyż-dzieje-ę-to-ze-szkoda-dla-wszystkich-innych
Gdyż Cytaty: A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Księga Nehemiasza 8,10 -Biblia


a-nie-bądźcie-przygnębieni-gdyż-radość-w-panu-jest-waszą-ostoją-księga-nehemiasza-810
Gdyż Cytaty: Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jej granice. -Albert Schweitzer


dobrze-zrozumiana-nauka-chroni-człowieka-przed-pychą-gdyż-ukazuje-mu-jej-granice
Gdyż Cytaty: Znawca flirtuje na plaży z najbledszą dziewczyną, gdyż ona ma przed sobą najwięcej urlopu. -Marcello Mastroianni


znawca-flirtuje-na-plaży-z-najbledszą-dziewczyną-gdyż-ona-przed-sobą-najwięcej-urlopu
Gdyż Cytaty: Znakomici lekarze nie leczą się u siebie samych, gdyż zbyt wiele by ich to kosztowało. -Anonim


znakomici-lekarze-nie-leczą-ę-u-siebie-samych-gdyż-zbyt-wiele-by-ich-to-kosztowało
Gdyż Cytaty: Mechanika jest rajem nauk matematycznych, gdyż przez nią dochodzi się do owoców matematyki. -Leonardo da Vinci


mechanika-jest-rajem-nauk-matematycznych-gdyż-przez-ą-dochodzi-ę-do-owoców-matematyki
Gdyż Cytaty: Trwaj przy mnie - lecz nie zbyt blis­ko gdyż nieza­leżność jest najważniejsza. -loquentia


trwaj-przy-mnie- lecz-nie zbyt-blis­ko-gdyż-nieza­żność-jest najważniejsza
Gdyż Cytaty: Nigdy mi nie przeszkadzało, że porównywano mnie czasem do szparaga, gdyż w szparagu najważniejsza jest głowa. -Charles de Gaulle


nigdy-mi-nie-przeszkadzało-że-porównywano-mnie-czasem-do-szparaga-gdyż-w-szparagu-najważniejsza-jest-głowa