Gdybyś Całe życie Cytaty

Gdybyś Całe życie Cytaty: Całe życie na coś czekamy... /słowa przyjaciółki/  -Majka_Majdan


całe-życie-na coś-czekamy-słowa-przyjaciółki 
Gdybyś Całe życie Cytaty: ludzi poz­naję się całe życie  -Sipa


ludzi-poz­naję ę-całe-życie 
Gdybyś Całe życie Cytaty: Całe życie poświęcił prze­mianie materii. -Jan Czarny


całe-życie-poświęł-prze­mianie-materii
Gdybyś Całe życie Cytaty: Małżeństwo to diament szli­fowa­ny całe życie. -Antoni Regulski


małżeństwo-to diament-szli­fowa­ny-całe-życie
Gdybyś Całe życie Cytaty: Życie nasze całe składa się z pas­ma poświęceń. -Stefan Żeromski


Gdybyś Całe życie Cytaty: Małżeństwo jest radością na miesiąc i zmartwieniem na całe życie. -Julius Zeyer


małżeństwo-jest-radośą-na-miesiąc-i-zmartwieniem-na-całe-życie
Gdybyś Całe życie Cytaty: Oby całe życie odróżniać dobrą pa­mięć, od pamiętliwości. -onejka


oby-całe-życie-odróżniać-dobrą-pa­mięć-od pamiętliwoś
Gdybyś Całe życie Cytaty: Był tyranem samego siebie. Całe życie tyrał. -Lech Nawrocki


był-tyranem-samego-siebie-całe-życie-tyrał
Gdybyś Całe życie Cytaty: Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. -Ezop


le­piej-um­rzeć-od ra­zu-ż-całe-życie-przepędzać-w strachu
Gdybyś Całe życie Cytaty: Całe życie fi­lozo­fa to roz­myśla­nia o śmierci. -Cyceron


całe-życie-fi­lozo­fa-to roz­myś­nia-o śmierci
Gdybyś Całe życie Cytaty: Kochać siebie samego to początek romansu na całe życie. -Oscar Wilde


kochać-siebie-samego-to-początek-romansu-na-całe-życie
Gdybyś Całe życie Cytaty: Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie -Oscar Wilde


kochać-samego-siebie-to-początek-romansu-na-całe-życie
Gdybyś Całe życie Cytaty: Przez całe życie człowiek uczy się sztu­ki rezygnacji. -Antoni Kępiński


przez-całe-życie-człowiek-uczy ę-sztu­ki-rezygnacji
Gdybyś Całe życie Cytaty: Gdybyśmy czekali na spotkanie ideału, spędzilibyśmy całe życie w poczekalni. -Pitigrilli


gdybyśmy-czekali-na-spotkanie-ideału-spędzilibyśmy-całe-życie-w-poczekalni
Gdybyś Całe życie Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu. -Ezop


lepiej-umrzeć-od-razu-ż-całe-życie-przepędzić-w-strachu
Gdybyś Całe życie Cytaty: Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. -Charles Peguy


umiera-ę-nie-na-jakąś-chorobę-lecz-na-całe-życie
Gdybyś Całe życie Cytaty: Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety. -Oscar Wilde


jeden-pocałunek-mężczyzny-może-złamać-całe-życie-kobiety
Gdybyś Całe życie Cytaty: Za­palił tyl­ko jed­ne­go pa­piero­sa ,a sfaj­czyło mu się całe życie. -Kossak


za­palił-tyl­ko-jed­ne­go-pa­piero­-a sfaj­czyło-mu ę-całe-życie