Gdzie Chleb Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gdzie Chleb Cytaty: Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. -Samuel Adalberg
Gdzie Chleb Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990
Gdzie Chleb Cytaty: za­bierz mnie do krainy gdzie nig­dy nie pa­da deszcz gdzie nie is­tnieje ból ani smutek gdzie bar­wy miłości ma­lują twarze gdzie wiją się kas­ka­dy wod­ne a każdy ko­lej­ny krok na­pełnia nas wol­nością gdzie nasze ser­ca jak połówki diamentów rozbłysną dro­bin­ka­mi światła niezniszczalne za­bierz mnie na spacer do Ra­ju ...ღ 1.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035
Gdzie Chleb Cytaty: Chleb otwiera każde usta. -Stanisław Jerzy Lec
Gdzie Chleb Cytaty: Gorzki to chleb jest Polskość. . . -Cyprian Kamil Norwid
Gdzie Chleb Cytaty: Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami. -Alojzy Żółkowski
Gdzie Chleb Cytaty: Kto ma chleb, temu jeszcze dają. -Anonim
kto-chleb-temu-jeszcze-dają
Gdzie Chleb Cytaty: Ci ręka­mi na chleb pra­cują, a tam­ci uszami. -Alojzy Żółkowski
ci ręka­mi-na chleb-pra­cują-a tam­-uszami
Gdzie Chleb Cytaty: Pieniądze dają chleb, los daje żonę. -William Shakespeare
Gdzie Chleb Cytaty: Również oczy mają swój chleb powszedni - niebo. -Ralph Waldo Emerson
również-oczy-mają-swój-chleb-powszedni-niebo
Gdzie Chleb Cytaty: Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. -Phil Bosmans
dziel-z-innymi-swój-chleb-a-lepiej-będzie-smakował
Gdzie Chleb Cytaty: Chrys­tus roz­mnożył chleb. My pom­nożyliśmy głodnych. -Urszula Zybura
chrys­tus-roz­mnożył-chleb-my pom­nożyliśmy-głodnych
Gdzie Chleb Cytaty: Które­goś dnia rzucę to wszys­tko i wyjdę ra­no ni­by po chleb. -Ryszard Riedel
które­goś-dnia-rzucę-to wszys­tko-i wyjdę-ra­no-­by-po chleb
Gdzie Chleb Cytaty: Przyjaciel kładzie odrobinę miodu na chleb z masłem naszej codzienności. -Anonim
przyjaciel-kładzie-odrobinę-miodu-na-chleb-z-masłem-naszej-codziennoś
Gdzie Chleb Cytaty: Szeptem modlę się do uśpionego nieba, zwykły chleb miłości. -Halina Poświatowska
szeptem-modlę-ę-do-uśpionego-nieba-zwykły-chleb-miłoś
Gdzie Chleb Cytaty: Gdzie jes­teś? Po­wiedz mi gdzie jes­teś ? Sie zgu­biłam i nie wiem gdzie mo­je miejsce... -Pukee
gdzie-jes­teś-po­wiedz-mi gdzie-jes­teś- sie-zgu­biłam-i nie wiem-gdzie-mo­-miejsce
Gdzie Chleb Cytaty: Są ludzie, którzy pogardę ludzką tak łykają, jak chleb z masłem. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
są-ludzie-którzy-pogardę-ludzką-tak-łykają-jak-chleb-z-masłem
Gdzie Chleb Cytaty: Pokój jest jak chleb, który - połamany i podzielony - pomnaża się. -Augustyn z Hippony
pokój-jest-jak-chleb-który-połamany-i-podzielony-pomnaża-ę
Gdzie Chleb Cytaty: Odbiorą nam chleb od ust, jeżeli nie nauczymy się nim, dzielić. -Julius Dopfner kard
odbiorą-nam-chleb-od-ust-żeli-nie-nauczymy-ę-nim-dzielić
Gdzie Chleb Cytaty: Lepiej być skromnym i pracować na siebie niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb. -Salomon
lepiej-być-skromnym-i-pracować-na-siebie-ż-udawać-wielkiego-i-nie-mieć-na-chleb
Gdzie Chleb Cytaty: Zarabiając na chleb pamiętaj o podzieleniu się kromką z tymi, którzy mają mniej szczęścia. -H. Jackson Brown
zarabiając-na-chleb-pamiętaj-o-podzieleniu-ę-kromką-z-tymi-którzy-mają-mniej-szczęścia
Gdzie Chleb Cytaty: Chleb zachowany w komorze na jutro ma większe znaczenie, gdy dziś uratuje głodnego od śmierci. -Stefan Wyszyński kard
chleb-zachowany-w-komorze-na-jutro-większe-znaczenie-gdy-dziś-uratuje-głodnego-od-śmierci
Gdzie Chleb Cytaty: Pisarz ma trzech wrogów: konieczność zarabiania na chleb, powodzenie i ambicję. Dlatego pisze za wcześnie, za szybko i za dużo. -Thomas Stearns Eliot
pisarz-trzech-wrogów-konieczność-zarabiania-na-chleb-powodzenie-i-ambicję-dlatego-pisze-za-wcześnie-za-szybko-i-za-żo
Gdzie Chleb Cytaty: W tęskno­cie bez wy­razu, bez świadków i cienia. W świet­le słońca i od­bi­tych je­go promieniach, Żal ogarnia... Ból przeszywa... Gdzie miłość? Gdzie szczęście? Gdzie Ty jesteś? kochan­ku daw­nych nocy, ciepły do­tyku warg roz­ga­niający złe duchy, Umarłeś? a może... w ogóle nie-byłeś?  -lio159
Gdzie Chleb Cytaty: Stosunkowo łatwą rzeczą jest nawracać biednych, kiedy niesie im się Biblię w jednej ręce, a chleb w drugiej. -George Bernard Shaw
stosunkowo-łatwą-rzeczą-jest-nawracać-biednych-kiedy-niesie-im-ę-biblię-w-jednej-rę-a-chleb-w-drugiej
Gdzie Chleb Cytaty: Nikt nie wie, gdzie się zaczyna i gdzie kończy mit. -Maria Kuncewicz
nikt-nie-wie-gdzie-ę-zaczyna-i-gdzie-kończy-mit
Gdzie Chleb Cytaty: Większa niewola, gdzie się wszytko wszytkim godzi, niżeli gdzie nic nikomu. -Andrzej Maksymilian Fredro
większa-niewola-gdzie-ę-wszytko-wszytkim-godzi-żeli-gdzie-nic-nikomu
Gdzie Chleb Cytaty: Gdzie jest mądrość? Zagubiła się w wiedzy. A gdzie wiedza? Utonęła w morzu informacji. -Thomas Stearns Eliot
gdzie-jest-mądrość-zagubiła-ę-w-wiedzy-a-gdzie-wiedza-utonęła-w-morzu-informacji
Gdzie Chleb Cytaty: Gdzie nat­chnienie, gdzie jest natchnienie? Każde wy­doby­te słowo zna już swo­je brzmienie. -MistrzyniPióra
gdzie-nat­chnienie-gdzie-jest natchnienie-każde-wy­doby­te-słowo-zna-już-swo­-brzmienie
Gdzie Chleb Cytaty: Upływający czas ma nam po­kazać gdzie te­raz jes­teśmy, a nie gdzie aku­rat mu­simy biec. -Lanni
upływający-czas- nam-po­kazać-gdzie-te­raz-jes­teśmy-a nie gdzie-aku­rat-mu­simy-biec
Gdzie Chleb Cytaty: Gdzie wchodzi szczęście, tam zawiść rozpoczyna oblężenie i walczy z nim; a gdzie odchodzi, zostawia boleść i żal. -Leonardo da Vinci
gdzie-wchodzi-szczęście-tam-zawiść-rozpoczyna-oblężenie-i-walczy-z-nim-a-gdzie-odchodzi-zostawia-boleść-i-żal
Gdzie Chleb Cytaty: Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada. -onejka
Gdzie Chleb Cytaty: Gdzie się palą lampy, są plamy z oleju, gdzie płoną świece, są dymiące knoty; tylko gwiazdy jaśnieją czyste i nieskazitelne. -Johann Wolfgang Goethe
gdzie-ę-palą-lampy-są-plamy-z-oleju-gdzie-płoną-świece-są-dymią-knoty-tylko-gwiazdy-jaśnieją-czyste-i-nieskazitelne
Gdzie Chleb Cytaty: Słychać było tyl­ko wy­cie wiat­ru i nianię Ogg krojącą chleb, co ro­biła z efek­tywnością człowieka, który roz­ci­na ma­terac piłą łańcuchową. -Terry Pratchett
słychać-było-tyl­ko-wy­cie-wiat­ru-i nianię-ogg-krojącą-chleb-co ro­biła-z efek­tywnośą-człowieka-który-roz­­na-­terac-piłą
Gdzie Chleb Cytaty: Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i ziele dla pracy człowieka, aby z ziemi dobywał chleb. Ps. 104,14 -Biblia
ty-sprawiasz-że-rośnie-trawa-dla-bydła-i-ziele-dla-pracy-człowieka-aby-z-ziemi-dobywał-chleb-ps-10414