Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty

Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Linie miłości, choć odległe, gdy zbieżne, gdzieś się w końcu przetną. -Andrew Marvell


linie-miłoś-choć-odległe-gdy-zbieżne-gdzieś-ę-w-końcu-przetną
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Nie lu­bię początków i końców. Wo­lałabym wie­cznie dry­fować gdzieś pośrod­ku. Naj­gor­sze w tym kon­kret­nym końcu i początku jest to, że po raz pier­wszy w życiu nie mam pojęcia dokąd zmierzam. -Emily Giffin


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Udaj­my się w podróż całod­niową wędrówkę ze słońcem udając szczęście wędruj­my razem pus­ty­nie pok­ry­te piaskiem dżun­gle zarośnięte mias­ta przeludnione opus­toszałe wsie udaj­my się w podróż chwyć mnie za dłoń wyszep­czę cel wyprawy po­wiem ci w sekrecie słuchaj wiem że gdzieś tam na końcu cze­ka na nas skarb uk­ry­ty zręcznie cze­ka na nas  -Aidan


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz


miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Marze­nia to je­dyne, co nie może nam zos­tać odebrane. Cała reszta to tyl­ko trze­pot mo­tylich skrzy­deł, gdzieś na dru­gim końcu świata... I pom­pej­ski pył zdarzeń, który sreb­rzy nasze skro­nie… tak bar­dzo niepew­ne dzi­siaj, jeszcze mniej pew­ne jutra…  -Papillondenuit


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: drży taf­la wody od­bi­jamy się w niej daj trochę swobody ser­ce i uśmiech miej pis­to­let w ręce na­ciśnij spust żylet­ka na półce sze­leści chrust klucz wi­si na ścianie otwórz w końcu drzwi za­miast ciągle mówić


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: gdzieś tam zgu­biłem się czekając  -samothnick


gdzieś-tam-zgu­biłem ę-czekając 
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. -Anonim


nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Gdzieś się upił, tam idź spać. -Samuel Adalberg


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim


na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Czuję, że gdzieś się zagubiłam, że po drodze zab­rakło mi nadziei. M. -Bella


czuję-że gdzieś ę-zagubiłam-że-po drodze-zab­rakło-mi nadziei-m
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Człowiek może się kochać po całym świecie, ale żenić powinien się gdzieś niedaleko od domu. -Włodzimierz Perzyński


człowiek-może-ę-kochać-po-całym-świecie-ale-żenić-powinien-ę-gdzieś-niedaleko-od-domu
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Jeżeli już mu­sisz się gdzieś w życiu śpie­szyć, śpiesz się tyl­ko do te­go, by żyć w nim wolniej. -aforystokrata


jeżeli-już-mu­sisz ę-gdzieś-w życiu-śpie­szyć-śpiesz ę-tyl­ko-do te­go-by żyć-w nim-wolniej
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who


każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem. -Ralph Waldo Emerson


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Lwy zawsze w końcu przyłączają się do lwów. -Rosalina Lisboa Coelho


Gdzieś Się W Końcu Przetną Cytaty: Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. -Halina Poświatowska


spieszą ę-tyl­ko-głup­cy-którzy-wierzą-że gdzieś-i po coś-można-zdążyć