Gdzieś Się W Cytaty

Gdzieś Się W Cytaty: Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun


Gdzieś Się W Cytaty: Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz


miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła
Gdzieś Się W Cytaty: Gdzieś się upił, tam idź spać. -Samuel Adalberg


Gdzieś Się W Cytaty: Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. -Anonim


nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
Gdzieś Się W Cytaty: gdzieś tam zgu­biłem się czekając  -samothnick


gdzieś-tam-zgu­biłem ę-czekając 
Gdzieś Się W Cytaty: Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim


na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Gdzieś Się W Cytaty: Czuję, że gdzieś się zagubiłam, że po drodze zab­rakło mi nadziei. M. -Bella


czuję-że gdzieś ę-zagubiłam-że-po drodze-zab­rakło-mi nadziei-m
Gdzieś Się W Cytaty: Człowiek może się kochać po całym świecie, ale żenić powinien się gdzieś niedaleko od domu. -Włodzimierz Perzyński


człowiek-może-ę-kochać-po-całym-świecie-ale-żenić-powinien-ę-gdzieś-niedaleko-od-domu
Gdzieś Się W Cytaty: Jeżeli już mu­sisz się gdzieś w życiu śpie­szyć, śpiesz się tyl­ko do te­go, by żyć w nim wolniej. -aforystokrata


jeżeli-już-mu­sisz ę-gdzieś-w życiu-śpie­szyć-śpiesz ę-tyl­ko-do te­go-by żyć-w nim-wolniej
Gdzieś Się W Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who


każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Gdzieś Się W Cytaty: Linie miłości, choć odległe, gdy zbieżne, gdzieś się w końcu przetną. -Andrew Marvell


linie-miłoś-choć-odległe-gdy-zbieżne-gdzieś-ę-w-końcu-przetną
Gdzieś Się W Cytaty: Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. -Halina Poświatowska


spieszą ę-tyl­ko-głup­cy-którzy-wierzą-że gdzieś-i po coś-można-zdążyć
Gdzieś Się W Cytaty: Niepew­ny łeb z cytatowa, Co za spódni­ce się chowa, Którą z resztą emancypował, Bo to właśnie pod nią urzędował. Gdzieś tam się wychował. -Cykam


niepew­ny-łeb-z cytatowa-co-za spódni­ ę-chowa-którą-z resztą-emancypował-bo-to właśnie-pod-ą-urzędował-gdzieś-tam ę-wychował
Gdzieś Się W Cytaty: Każdy na tym świecie ma gdzieś swo­je drzew, słup , fi­lar na którym się kiedyś zatrzyma  -CzasiU


każdy-na tym-świecie- gdzieś-swo­-drzew-słup- fi­lar-na którym ę-kiedyś-zatrzyma 
Gdzieś Się W Cytaty: Wys­koczyłabym gdzieś. Naj­le­piej z okna, po­latać przez chwilę. A po­tem się zobaczy. -Merytoryczna


wys­koczyłabym-gdzieś-naj­­piej-z okna-po­latać-przez-chwilę-a-po­tem ę-zobaczy
Gdzieś Się W Cytaty: Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia. -Winifred Holtby


kiedy-osoba-którą-ę-kocha-żyje-gdzieś-w-świecie-i-ę-dobrze-to-tęsknota-za-ą-jest-tylko-nowym-smakiem-przyprawą-dla-naszego-doświadczenia
Gdzieś Się W Cytaty: Oni się tyl­ko mi­jają - myśli. Ciągle gdzieś pędzą, a na­wet kiedy są na miej­scu, każdy za­myka się u siebie. Tu nig­dy nie ma ot­wartych drzwi. -Anna Onichimowska


oni ę-tyl­ko-mi­jają- myśli-ciągle gdzieś-pędzą-a na­wet-kiedy-są na miej­scu-każdy-za­myka ę-u siebie-tu nig­dy
Gdzieś Się W Cytaty: Zniknęła gdzieś tajemnica, oczekiwania, pytania i emocje. Nieosiągalne, podane na rozgrzanej patelni, stało się prozą. -Wojciech Mann


zniknęła-gdzieś-tajemnica-oczekiwania-pytania-i-emocje-nieosiągalne-podane-na-rozgrzanej-patelni-stało-ę-prozą