Gdzieś Cytaty

Gdzieś Cytaty: Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz


miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła
Gdzieś Cytaty: Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun


Gdzieś Cytaty: Zaw­sze gdzieś cze­ka ktoś. -Anna Jantar


zaw­sze-gdzieś-cze­ka-ktoś
Gdzieś Cytaty: Gdzieś się upił, tam idź spać. -Samuel Adalberg


Gdzieś Cytaty: gdzieś tam zgu­biłem się czekając  -samothnick


gdzieś-tam-zgu­biłem ę-czekając 
Gdzieś Cytaty: Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. -Anonim


nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
Gdzieś Cytaty: Gdzieś w kosmosie człowiek spa­da z gwiazdy bez atmosfery  -Chemik -a


gdzieś-w kosmosie-człowiek-spa­da-z gwiazdy-bez-atmosfery 
Gdzieś Cytaty: Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. -Jeanette Winterson


gdzieś-między-lękiem-a sek­sem-tkwi-namiętność
Gdzieś Cytaty: Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim


na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Gdzieś Cytaty: Każdy z nas ma gdzieś tam... swój ka­wałek nieba na ziemi. -KICIA1


każdy-z nas- gdzieś-tam-swój-ka­wałek-nieba-na ziemi
Gdzieś Cytaty: Czuję, że gdzieś się zagubiłam, że po drodze zab­rakło mi nadziei. M. -Bella


czuję-że gdzieś ę-zagubiłam-że-po drodze-zab­rakło-mi nadziei-m
Gdzieś Cytaty: gdzieś na przystani cze­kasz z nadzieją na prom... co nie przypłynie  -Maverick123


gdzieś-na przystani-cze­kasz-z nadzieją-na prom-co-nie przypłynie 
Gdzieś Cytaty: skry­wane nocą gdzieś w gwiaz­dach rozsiane sny zapomniane  -Chemik -a


skry­wane-nocą-gdzieś-w gwiaz­dach-rozsiane-sny-zapomniane 
Gdzieś Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who


każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Gdzieś Cytaty: Kil­ka słów błądzi w mo­jej głowie..tych niewy­powie­dzianych które mogły cię zat­rzy­mać. i cza­sem jak wiatr- umy­kają one nieuchwynie Na ser­cu leżą ciężarem wspom­nienia tych dłoni które nie zdążyły dot­knąć twoich ust ..tak obłędnych ! I wie­czo­rami gdy jes­teś gdzieś.. pra­wie przy mnie po­mimo mo­jej sa­mot­ności i chłodu tej no­cy czu­je twój za­pach jak zap­la­tał się w mo­je włosy. Jes­teś gdzieś... -ale nie tam... gdzie powinieneś. -vitaa


Gdzieś Cytaty: Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu. -Maryla Wolska


gdyś-kogoś-gdzieś-zaprotegował-możesz-być-pewien-że-podziękuje-za-to-komuś-innemu
Gdzieś Cytaty: Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym. -Anonim


gdzieś-muszą-być-granice-czas-i-tak-każdemu-dłży-pamiętaj-o-tym
Gdzieś Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam


pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest