Gdzieś Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gdzieś Cytaty: Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz
miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła
Gdzieś Cytaty: Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun
Gdzieś Cytaty: Zaw­sze gdzieś cze­ka ktoś. -Anna Jantar
zaw­sze-gdzieś-cze­ka-ktoś
Gdzieś Cytaty: Gdzieś się upił, tam idź spać. -Samuel Adalberg
Gdzieś Cytaty: gdzieś tam zgu­biłem się czekając  -samothnick
gdzieś-tam-zgu­biłem ę-czekając 
Gdzieś Cytaty: Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. -Anonim
nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
Gdzieś Cytaty: Gdzieś w kosmosie człowiek spa­da z gwiazdy bez atmosfery  -Chemik -a
gdzieś-w kosmosie-człowiek-spa­da-z gwiazdy-bez-atmosfery 
Gdzieś Cytaty: Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. -Jeanette Winterson
gdzieś-między-lękiem-a sek­sem-tkwi-namiętność
Gdzieś Cytaty: Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim
na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Gdzieś Cytaty: Każdy z nas ma gdzieś tam... swój ka­wałek nieba na ziemi. -KICIA1
każdy-z nas- gdzieś-tam-swój-ka­wałek-nieba-na ziemi
Gdzieś Cytaty: Czuję, że gdzieś się zagubiłam, że po drodze zab­rakło mi nadziei. M. -Bella
czuję-że gdzieś ę-zagubiłam-że-po drodze-zab­rakło-mi nadziei-m
Gdzieś Cytaty: gdzieś na przystani cze­kasz z nadzieją na prom... co nie przypłynie  -Maverick123
gdzieś-na przystani-cze­kasz-z nadzieją-na prom-co-nie przypłynie 
Gdzieś Cytaty: skry­wane nocą gdzieś w gwiaz­dach rozsiane sny zapomniane  -Chemik -a
skry­wane-nocą-gdzieś-w gwiaz­dach-rozsiane-sny-zapomniane 
Gdzieś Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who
każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Gdzieś Cytaty: Kil­ka słów błądzi w mo­jej głowie..tych niewy­powie­dzianych które mogły cię zat­rzy­mać. i cza­sem jak wiatr- umy­kają one nieuchwynie Na ser­cu leżą ciężarem wspom­nienia tych dłoni które nie zdążyły dot­knąć twoich ust ..tak obłędnych ! I wie­czo­rami gdy jes­teś gdzieś.. pra­wie przy mnie po­mimo mo­jej sa­mot­ności i chłodu tej no­cy czu­je twój za­pach jak zap­la­tał się w mo­je włosy. Jes­teś gdzieś... -ale nie tam... gdzie powinieneś. -vitaa
Gdzieś Cytaty: Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu. -Maryla Wolska
gdyś-kogoś-gdzieś-zaprotegował-możesz-być-pewien-że-podziękuje-za-to-komuś-innemu
Gdzieś Cytaty: Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym. -Anonim
gdzieś-muszą-być-granice-czas-i-tak-każdemu-dłży-pamiętaj-o-tym
Gdzieś Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam
pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Gdzieś Cytaty:
jes­tem-wariatką-taką-mnie-uważają-mam-gdzieś-ich-zdanie-181015 
Gdzieś Cytaty: Gdzieś tam na dnie duszy mej, wciąż czuję za­pach skóry twej.. -psycholożka
gdzieś-tam-na dnie-duszy-mej-wciąż-czuję-za­pach-skóry-twej
Gdzieś Cytaty: Człowiek mu­si gdzieś dążyć; gdy osiągnie cel, od­czu­wa zwyk­le niepokój, pustkę. -Antoni Kępiński
człowiek-mu­-gdzieś-dążyć-gdy-osiągnie-cel-od­czu­wa-zwyk­-niepokój-pustkę
Gdzieś Cytaty: Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. -Halina Poświatowska
spieszą ę-tyl­ko-głup­cy-którzy-wierzą-że gdzieś-i po coś-można-zdążyć
Gdzieś Cytaty: Linie miłości, choć odległe, gdy zbieżne, gdzieś się w końcu przetną. -Andrew Marvell
linie-miłoś-choć-odległe-gdy-zbieżne-gdzieś-ę-w-końcu-przetną
Gdzieś Cytaty: Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł -Robert Kiyosaki
jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Gdzieś Cytaty: Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. -Robert Kiyosaki
jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Gdzieś Cytaty:
czuję-że gdzieś-na świecie-is­tnieje-in­nym-wciele­niu-mój-so­bowtór-~pa­weł-rychlica 
Gdzieś Cytaty: Dziec­ko, które w nas mie­szka, ufa, że is­tnieją gdzieś mędrcy znający prawdę. -Czesław Miłosz
dziec­ko-które-w nas-mie­szka-ufa-że is­tnieją-gdzieś-mędrcy-znający-prawdę
Gdzieś Cytaty: Za każdym ra­zem, gdy do tv zap­raszają zboczeńca, Gdzieś w War­sza­wie płonie tęcza. -władca_much
za każdym-ra­zem-gdy-do tv zap­raszają-zboczeńca-gdzieś-w war­sza­wie-płonie-tęcza
Gdzieś Cytaty: Każdy na tym świecie ma gdzieś swo­je drzew, słup , fi­lar na którym się kiedyś zatrzyma  -CzasiU
każdy-na tym-świecie- gdzieś-swo­-drzew-słup- fi­lar-na którym ę-kiedyś-zatrzyma 
Gdzieś Cytaty: Możliwe, że praca nie jest rzeczą przyjemną, ale przecież gdzieś trzeba rano pójść. -Janina Ipohorska
możliwe-że-praca-nie-jest-rzeczą-przyjemną-ale-przecież-gdzieś-trzeba-rano-pójść
Gdzieś Cytaty: Wys­koczyłabym gdzieś. Naj­le­piej z okna, po­latać przez chwilę. A po­tem się zobaczy. -Merytoryczna
wys­koczyłabym-gdzieś-naj­­piej-z okna-po­latać-przez-chwilę-a-po­tem ę-zobaczy
Gdzieś Cytaty: Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski
wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany
Gdzieś Cytaty: W życiu politycznym roi się od strażaków, którzy odwracają wzrok, gdy tylko ujrzą gdzieś pożar. -Giovanni Guareschi
w-życiu-politycznym-roi-ę-od-strażaków-którzy-odwracają-wzrok-gdy-tylko-ujrzą-gdzieś-pożar
Gdzieś Cytaty: Zgu­bić się i znaleźć... lu­bię tak, gdzieś w rowach li­nii papilarnych na Twych ciepłych dłoniach. -kruk55
zgu­bić ę-i znaleźć-lu­bię-tak-gdzieś-w rowach-li­nii-papilarnych-na-twych-ciepłych-dłoniach
Gdzieś Cytaty: Zniknęła gdzieś tajemnica, oczekiwania, pytania i emocje. Nieosiągalne, podane na rozgrzanej patelni, stało się prozą. -Wojciech Mann
zniknęła-gdzieś-tajemnica-oczekiwania-pytania-i-emocje-nieosiągalne-podane-na-rozgrzanej-patelni-stało-ę-prozą