Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach
myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Wielkie myśli przychodzą z serca. -Luc De Vauvenargues
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Bądźmy dobrej myśli pamiętając, że najgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą. -Russel James Lowell
bądźmy-dobrej-myśli-pamiętając-że-najgorsze-nieszczęścia-nigdy-nie-przychodzą
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Najlepszym środkiem uspokajającym jest szybkie, mechaniczne spisywanie na papierze wszystkich myśli, jakie - przychodzą do głowy. -Archibald Joseph Cronin
najlepszym-środkiem-uspokajającym-jest-szybkie-mechaniczne-spisywanie-na-papierze-wszystkich-myśli-jakie-przychodzą-do-głowy
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Mnie cenne myśli przychodzą do głowy jedynie wtedy, gdy mam kaca, to znaczy co dzień około jedenastej przed południem. -Bohumil Hrabal
mnie-cenne-myśli-przychodzą-do-głowy-jedynie-wtedy-gdy-mam-kaca-to-znaczy-co-dzień-około-jedenastej-przed-południem
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita
genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty. -Stefan Żeromski
genialne-słowa-trafiają-w-duszę-nawet-wtedy-gdy-wypowiada-nie-rozumiejąc-zupełnie-błazen-prowincjonalny-z-mianem-artysty
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr
myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie. -James Frey
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Łza spływa mi po po­liczku jak co wieczór, gdy za­pada zmrok. Ot­wieram ok­no i oglądam gwiazdy. Myśli które mi przychodzą są niemożli­we. Po chwi­li nie mo­ge złapać tchu i zas­ta­nawiam sie po co da­lej żyć - jed­nak jest ktoś na tym świecie kto Cię pot­rze­buje. War­to żyć dla tej oso­by, to ona spra­wia, że przez chwi­le nie mu­sisz zas­ta­nawiać się nad życiem. .. -AnDree
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają. -Richard Carlson
zarówno-dobre-i-złe-nastroje-przychodzą-i-przemijają
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Gdy zapraszasz kłopoty, zwykle chętnie przychodzą. -H. Jackson Brown
gdy-zapraszasz-kłopoty-zwykle-chętnie-przychodzą
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się. -Artur Bloch
przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-wrogowie-gromadzą-ę
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Ach, te córki zawsze na świat przychodzą za wcześnie! -Magdalena Samozwaniec
ach-te-córki-zawsze-na-świat-przychodzą-za-wcześnie
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Naj­pierw trze­ba widzieć ob­ra­zy, słowa przychodzą później. -Robert James Waller
naj­pierw-trze­ba-widzieć-ob­ra­zy-słowa-przychodzą-później
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni. -Tupac Amaru Shakur
woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-najpiękniejsze-chwile-w-życiu-często-przychodzą-niezapowiedziane
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Przyjaciele przychodzą i odchodzą, lecz liczba wrogów tylko rośnie. -Henry Van Dyke
przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-lecz-liczba-wrogów-tylko-rośnie
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają. -Józef Stalin
hitlerzy-przychodzą-i-odchodzą-a-naród-niemiecki-i-państwo-niemieckie-pozostają
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Niektóre rzeczy w życiu przychodzą łat­wo, by do in­nych dojść z trudem. -LiaMort
niektóre-rzeczy-w życiu-przychodzą-łat­wo-by do in­nych-dojść-z trudem
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Miłość, sen i śmierć przychodzą po­mału, schwyć mnie za włosy i moc­no pocałuj. -Algernon Charles Swinburne
miłość-sen-i śmierć-przychodzą-po­łu-schwyć-mnie-za włosy-i moc­no-pocałuj
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: W mieście pory roku przychodzą jakoś same, nie bardzo wiadomo jak - po prostu z miejska, kalendarzowo. -Emil Zegadłowicz
w-mieście-pory-roku-przychodzą-jakoś-same-nie-bardzo-wiadomo-jak-po-prostu-z-miejska-kalendarzowo
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim. -Richard Carlson
sukcesy-w-życiu-śli-w-ogó-stają-naszym-udziałem-przychodzą-pomimo-naszych-lęków-i-obaw-a-nie-dzięki-nim
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909
ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Hit­lerzy przychodzą i od­chodzą, a naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Piękne mo­men­ty przychodzą niespodziewanie. Czu­jesz, że to ta chwi­la. Że to ten czas. Czas by być szczęśliwym. -MyslacaWierszem
piękne-mo­men­ty-przychodzą-niespodziewanie-czu­jesz-że to  chwi­-Że to ten-czas-czas-by być-szczęśliwym
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Nie wszys­tkie ko­biety spóźniają się na ran­dkę. Niektóre w ogóle nie przychodzą. -Andre Berry
nie-wszys­tkie-ko­biety-spóźniają ę-na ran­dkę-niektóre w ogó-nie przychodzą
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: W obecnych czasach dzieci wiedzą wprawdzie, skąd przychodzą, za to ich rodzice nie wiedzą, dokąd idą. -Robert Lembke
w-obecnych-czasach-dzieci-wiedzą-wprawdzie-skąd-przychodzą-za-to-ich-rodzice-nie-wiedzą-dokąd-idą
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Zmiany przychodzą jak lek­ki wiatr, który po­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimi kwiata­mi, uk­ry­tymi w trawie. -John Steinbeck
zmiany-przychodzą-jak lek­ki-wiatr-który-po­rusza-zasłony-o po­ran­ku-i jak de­likat­ne-per­fu­my-pachną-dzi­kimi-kwiata­mi
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Na dziesięć osób, które przychodzą prosić mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięciu, aniżeli - odesłać z pustymi rękami jednego człowieka będącego rzeczywiście w potrzebie. -Jan XXIII
na-dziesięć-osób-które-przychodzą-prosić-mnie-o-pomoc-wolę-być-oszukany-przez-dziewięciu-aniżeli-odesłać-z-pustymi-rękami-jednego
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówi
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka
zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodzą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają. -Karol Kazimierz Kurpiński
Genialne Myśli Przychodzą Same Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds
widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy