Gest Innego Cytaty

Gest Innego Cytaty: Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego. -Miodrag Pavlovic


Gest Innego Cytaty: Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę. -Winston Groom


co-innego-gadać-bzdury-a-co-innego-brać-za-dobrą-monetę
Gest Innego Cytaty: Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw. -Mikołaj Kopernik


co-innego-jest-złośliwie-krytykować-i-zaczepiać-a-co-innego-poprawiać-i-błędy-prostować-podobnie-jak-pochwały-różą-ę-od-pochlebstw
Gest Innego Cytaty: Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać. -Anonim


co-innego-dotrzymać-słowa-co-innego-obiecać
Gest Innego Cytaty: Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć. -Cyceron


co-innego-jest-ukryć-co-innego-przemilczeć
Gest Innego Cytaty: Co innego prostota, a co innego prostactwo. -Anonim


co-innego-prostota-a-co-innego-prostactwo
Gest Innego Cytaty: Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
Gest Innego Cytaty: Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo. -Phil Bosmans


bogactwem-człowieka-są-uśmiech-przyjazny-gest-pogodne-słowo
Gest Innego Cytaty: Mała li­tera­tura nie zasługu­je na gest wiel­kiego buntu. -Dubravka Ugrešić


mała-li­tera­tura-nie zasługu­-na gest-wiel­kiego-buntu
Gest Innego Cytaty: Miłość przypomina pantomimę. Nigdy do końca nie jesteśmy pewni, co który gest znaczy. -Vitezslav Nezval


miłość-przypomina-pantomimę-nigdy-do-końca-nie-jesteśmy-pewni-co-który-gest-znaczy
Gest Innego Cytaty: Obojętność od bra­ter­stwa często dzieli tyl­ko gest. Z cyk­lu po­wieści


obojętność-od bra­ter­stwa-często-dzieli-tyl­ko-gest-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Gest Innego Cytaty: Pa­miętaj że is­tnieją rzeczy , które po­wodują szczęście Wys­tar­czy tyl­ko je­den uśmiech , gest , dotyk  -Intryga


pa­miętaj-że is­tnieją-rzeczy- które-po­wodują-szczęście-wys­tar­czy-tyl­ko-­den-uśmiech- gest- dotyk 
Gest Innego Cytaty: Nie pod­da­waj, nie  Kiedy świat przeciwstawia Ludzcy mają gest K.A.Sz. 03.10.2015r. -Cris


nie-pod­da­waj-nie -kiedy-świat-przeciwstawia-ludzcy-mają-gest-kasz-03102015r
Gest Innego Cytaty: Oko w oko- szept Gest- byłem, jes­tem, będę Dogłębność uczuć Krys­ty­na Sz. 17.09.2015r. -krysta


oko-w oko-szept-gest-byłem-jes­tem-będę-dogłębność-uczuć-krys­ty­na-sz-17092015r
Gest Innego Cytaty: Jesteśmy źródłem życia, które się poczęło, ale od chwili, kiedy plemnik i jajeczko powtórzyły gest kochanków - nic już nie zależy od nas. -Anne Philipe


jesteśmy-źródłem-życia-które-ę-poczęło-ale-od-chwili-kiedy-plemnik-i-jajeczko-powtórzyły-gest-kochanków-nic-już-nie-zależy-od-nas
Gest Innego Cytaty: Twój gest jest jak me­lodia, która nie chce wyjść z mo­jej głowy przez dłuższy czas. Tyl­ko ode mnie za­leży czy zmienię płytę.. -PróbujPatrzećKolorowo


twój-gest-jest jak me­lodia-która-nie chce-wyjść-z mo­jej-głowy-przez-dłuższy-czas-tyl­ko-ode-mnie-za­ży-czy-zmienię-płytę
Gest Innego Cytaty: Wys­tar­czy ja­kiś gest, za­pach, smak, spoj­rze­nie, by niczym w we­hiku­le cza­su prze­nieść się znów w wir wspom­nień. By zacząć cza­sami nie­chcianą podróż od nowa... -Nadzieja21


wys­tar­czy-ja­kiś-gest-za­pach-smak-spoj­rze­nie-by niczym-w we­hiku­-cza­su-prze­nieść ę-znów-w wir-wspom­nień-by zacząć
Gest Innego Cytaty: Innego końca świata nie będzie. -Czesław Miłosz