Gier Cytaty

Gier Cytaty: Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza. -Magdalena Samozwaniec


gra-miłosna-jest-z-gier-ruchowych-stosunkowo-najłatwiejsza
Gier Cytaty: Gra miłos­na jest z gier rucho­mych sto­sun­ko­wo najłatwiejsza. -Magdalena Samozwaniec


gra-miłos­na-jest z gier-rucho­mych-sto­sun­ko­wo-najłatwiejsza
Gier Cytaty: Życie to wszechświat gier. Tu­taj można tyl­ko grać al­bo nic nie ro­bić... Nies­te­ty nie ma trze­ciej opcji. Wy­bieraj mądrze... ------------------------------------- Mo­noto­nia śmieje się... -karaczan19


Gier Cytaty: Z Ar­chi­wum Mongolii Na ste­pach Mon­go­lii Te­mudżyn Od dziec­ka pił z dżin­nem dżin Ćwicząc gier­ki przy grillu, Aż tak kiedyś go spił, Że wyg­rał w chińczy­ka pół Chin. -awatar


z-ar­chi­wum-mongolii-na-ste­pach-mon­go­lii-te­mudżyn-od-dziec­ka-pił-z dżin­nem-dżin-Ćwicząc-gier­ki-przy-grillu-aż-tak-kiedyś
Gier Cytaty: Gier­mek ry­cerza z Man­czy San­czo Pansa Ko­pulo­wał po­noć ge­neral­skiego ordynansa A gdy go we­na poniosła Nie oszczędził osła Dojść dziś czy to praw­da mała szansa  -fyrfle


gier­mek-ry­cerza-z man­czy-san­czo-pansa-ko­pulo­wał-po­noć-ge­neral­skiego-ordynansa-a-gdy-go we­na-poniosła-nie-oszczędził-osła
Gier Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77