Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch
bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami. -Anonim
bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown
gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś
kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...] -Fryderyk Engels
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: W walce idei giną ludzie. -Stanisław Jerzy Lec
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Pa­miątki giną. Pa­mięć pozostaje. -Susan Spano
pa­miątki-giną-pa­mięć pozostaje
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: W miłości giną wszystkie kontrasty życia. -Rabindranath Tagore
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: To jest zabawne Że z błahych powodów Giną marzenia  -Taiyono Kudarashi
to jest zabawne-Że-z błahych-powodów-giną-marzenia 
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: A najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka
a-najdzielniej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: To straszne, gdy anioły giną od środków antymolowych!  -Jan Czarny
to straszne-gdy-anioły-giną-od środków-antymolowych 
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony. -Wacław Berent
giną-dobre-prawdy-z-braku-dobrej-obrony
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Tragedia: miejsce, w którym tchórze umierają, a bohaterowie giną. -Anonim
tragedia-miejsce-w-którym-tchórze-umierają-a-bohaterowie-giną
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: A naj­dziel­niej biją króle, A najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka
a naj­dziel­niej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Giną zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma już innych. -Anonim
giną-zawsze-inni-bo-gdy-giniemy-my-nie-już-innych
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Giną zaw­sze in­ni, bo gdy my gi­niemy, nie ma już innych. -Władysław Loranc
giną-zaw­sze-in­-bo gdy-my gi­niemy-nie  już-innych
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina. -Bujak Bogusław
kto-kar­ku-przy­gina-łat­wiej-do góry ę-wspina
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Przygląda się młodzieniec babci Młody­mi swy­mi młody­mi oczami Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie  -M44G
przygląda ę-młodzieniec-babci-młody­mi-swy­mi-młody­mi-oczami-dzi­wi ę-cze­mu-­ka-zmar­szczo­na-twarz-bab­cia-też ę-dzi­wi
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska
ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności - silni karmią się w jej piersi. -Zofia Hartingh
słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-karmią-ę-w-jej-piersi
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi. -Józef Ignacy Kraszewski
słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-ę-karmią-u-jej-piersi
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Kiedy przyj­dziesz po mnie by dłońmi swy­mi na zaw­sze chwy­cić mnie, zam­knę me oczy spokojnie i od­dam Ci siebie w moim os­tatnim śnie. Lecz nie przychodź jeszcze, proszę, dopóki Ona kocha mnie ... * Dla Joan *  -Moon G
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Ludzkość nigdy w pochodzie nie liczy tych, co przed walką cofnąwszy się giną. -Maria Konopnicka
ludzkość-nigdy-w-pochodzie-nie-liczy-tych-co-przed-walką-cofnąwszy-ę-giną
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Chociaż chłopcy rzucają kamieniami w żaby dla żartu, giną one nie na żarty, lecz na serio. -Plutarch
chociaż-chłopcy-rzucają-kamieniami-w-żaby-dla-żartu-giną-one-nie-na-żarty-lecz-na-serio
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy. -Stanisław Jerzy Lec
gdy-uderzył-mieczem-w-pierś-przeciwnika-zachwycił-ę-dźwiękiem-zbroi-to-go-zgubiło-tak-giną-romantycy
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią!  -cala_ja
mo­-myśli-jak­by-wściek­-muchy-nad-pad­liną-krążą-w koło-i nie giną-tak-cię-lubią 
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Widzisz, drzewa, które poddają się rwącym potokom, ratują swoje konary, a zbyt oporne giną z korzeniami. -Sofokles
widzisz-drzewa-które-poddają-ę-rwącym-potokom-ratują-swoje-konary-a-zbyt-oporne-giną-z-korzeniami
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną. -George Bernard Shaw
jedynym-pięknem-w-sztuce-jest-życie-ludzkie-sztuka-rośnie-kiedy-rosną-ludzie-i-ginie-gdy-oni-giną
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: trup w operze Młody te­nor z Długołęki z an­giną przechodził męki śpiewając przeponą wnet ducha wyzionął gdy zo­baczył di­wy wdzięki  -annak
trup-w operze-młody-te­nor-z długołęki-z-an­giną-przechodził-męki-śpiewając-przeponą-wnet-ducha-wyzionął-gdy-zo­baczył-di­wy
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem. -John Sheldon
dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. -Dante Alighieri
nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
Giną Wraz Ze swy­mi Cytaty: Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca. -Van Kalisz
mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca