Go Być Nie Cytaty

Go Być Nie Cytaty: Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad


chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Go Być Nie Cytaty: Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć. -Michael Faulhaber


aby-być-niewierzącym-można-być-także-powierzchownym-i-wierzyć-płytkim-hasłom-aby-być-wierzącym-trzeba-myść
Go Być Nie Cytaty: Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci?  -Kedar


dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
Go Być Nie Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron


Go Być Nie Cytaty: Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec


można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym
Go Być Nie Cytaty: Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec


można-być-zabawnym-ale-nie-należy-być-śmiesznym
Go Być Nie Cytaty: Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. -Jules Michalet


mężczyz­na-prag­nie-być-sil­nym-ko­bieta-chce-być-kochaną
Go Być Nie Cytaty: Być albo nie być. Oto jest pytanie. -William Shakespeare


Go Być Nie Cytaty: Być al­bo nie być? Wy­bierz życie z dwoj­ga złego, Śmierć i tak Cię do­pad­nie, Kolego!  -Andrea


być-al­bo-nie być-wy­bierz-życie-z dwoj­ga-złego-Śmierć-i tak-cię-do­pad­nie-kolego 
Go Być Nie Cytaty: • 


 -miłość-nie pot­rze­buje-być-ideal­na-ona-po pros­-prag­nie-być-prawdziwa 
Go Być Nie Cytaty: Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo. -Jean Paul Sartre


trzeba-mieć-odwagę-być-takim-jak-każdy-aby-nie-być-podobnym-do-nikogo
Go Być Nie Cytaty: Być kompozytorem i nie być muzykiem to tragedia. Oznacza, że jest się geniuszem bez talentu. -Nadia Boulanger


być-kompozytorem-i-nie-być-muzykiem-to-tragedia-oznacza-że-jest-ę-geniuszem-bez-talentu
Go Być Nie Cytaty: Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! -Marie Von Ebner - Eschenbach


dobroć-która-nie-jest-bezgraniczna-nie-zasługuje-na-to-miano-jak-bardzo-trzeba-być-mądrym-by-zawsze-być-dobrym
Go Być Nie Cytaty: Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. -Jean-Paul Sartre


trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo
Go Być Nie Cytaty: Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu. -Agnieszka Lisak


pa­mię-o tym-niewielu-pieniądze-nie mogą-być-celem-mają-być-środ­kiem-do celu
Go Być Nie Cytaty: Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin


być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Go Być Nie Cytaty: Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być sama. -Agnieszka Holland


najgorsza-rzecz-jaką-może-zrobić-kobieta-to-być-z-kimś-tylko-dlatego-żeby-nie-być-sama
Go Być Nie Cytaty: Być kom­po­zyto­rem i nie być mu­zykiem to tra­gedia. Oz­nacza, że jest się ge­niu­szem bez talentu. -Nadia Boulanger


być-kom­po­zyto­rem-i nie być-mu­zykiem-to tra­gedia-oz­nacza że jest ę-ge­niu­szem-bez-talentu