Go uderzyć Cytaty

Go uderzyć Cytaty: Dobrze się zamierzyć znaczy nieraz tyle, co uderzyć. -Adolf Dygasiński


dobrze-ę-zamierzyć-znaczy-nieraz-tyle-co-uderzyć
Go uderzyć Cytaty: Dob­rze się za­mie­rzyć znaczy nieraz ty­le, co uderzyć. -Adolf Dygasiński


dob­rze ę-za­mie­rzyć-znaczy-nieraz-ty­-co uderzyć
Go uderzyć Cytaty: Wolę przy­tulić naj­większe­go wro­ga, niż uderzyć przyjaciela. Z cyk­lu po­wieści


wolę-przy­tulić-naj­większe­go-wro­ga-ż-uderzyć-przyjaciela-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Go uderzyć Cytaty: Nie usu­waj sprzed nóg swoich dzieci wszys­tkich ka­mieni, bo mogą kiedyś głową uderzyć w mur. -Robert Francis Kennedy


nie-usu­waj-sprzed-nóg-swoich-dzieci-wszys­tkich-ka­mieni-bo mogą-kiedyś-głową-uderzyć-w mur
Go uderzyć Cytaty: Chce mnie uderzyć i dla­tego szu­ka we mnie słabości. -Ryszard Kapuściński


chce-mnie-uderzyć-i dla­tego-szu­ka-we mnie-słaboś
Go uderzyć Cytaty: Bijąc się z myśla­mi sta­raj się nie uderzyć tej najważniejszej. -Ryder


bijąc ę-z myś­mi-sta­raj ę-nie uderzyć-tej najważniejszej
Go uderzyć Cytaty: W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony -Grzegorz Turniak


w-życiu-trzeba-ę-przyglądać-jak-przebiegają-słoje-rzeczywistoś-i-nie-rąbać-drzewa-w-poprzek-lecz-uderzyć-tak-by-ę-rozpadło-na-dwa-kawałki
Go uderzyć Cytaty: W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony. -Grzegorz Turniak


w-życiu-trzeba-ę-przyglądać-jak-przebiegają-słoje-rzeczywistoś-i-nie-rąbać-drzewa-w-poprzek-lecz-uderzyć-tak-by-ę-rozpadło-na-dwa-kawałki
Go uderzyć Cytaty: Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim. -Eva Perón (Evita)


Go uderzyć Cytaty: Dość już długo - dość już długo Brzmiał na stru­nach wie­szczów żal! Czas uderzyć w strunę drugą W czynów stal!  -Zygmunt Krasiński


dość-już-długo- dość-już-długo-brzmiał-na stru­nach-wie­szczów-żal-czas-uderzyć-w strunę-drugą-w-czynów-stal 
Go uderzyć Cytaty: Gdy zo­baczyłem ją w ta­kim sta­nie miałem ochotę krzyczeć... udu­sić ją... uderzyć...przy­tulić... po­wie­dzieć, ja­ka jest dla mnie ważna. Ale tyl­ko wzruszyłem ra­miona­mi i poszedłem da­lej, mówiąc, że ta­kie jest życie... -Nefrate


Go uderzyć Cytaty: Chwy­cił mnie moc­no za rękę. Od­wróciłam się. Po­pat­rzył mi głębo­ko w oczy. Po­wie­dział: 


Go uderzyć Cytaty: Pu­kam do Ciebie od lat De­likat­nie jak let­ni wiatr Co roz­wiewa dmuchawce Roz­nosząc ba­bie lato Po­dob­no krop­la drąży skalę Lecz prze­cież ser­ce Twoje Nie jest z kamienia I rozpływam się po osierdziu Chciałbym cza­sem być burzą Zro­bić za­mieć, bić gradem Uderzyć pioru­nem z jas­ne­go nieba Lecz nies­te­ty nie jes­tem Zeusem  -szpiek