Godności Cytaty

Godności Cytaty: Człowieko­wi jest luźniej bez godności. -Krzysztof Mętrak


Godności Cytaty: Godności nie zdobywa się samym rozprawianiem o niej. -Rabindranath Tagore


Godności Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio


poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Godności Cytaty: Nigdy się nie poddawaj. Walcz i strzeż swojej godności. -Tom Clarke


nigdy-ę-nie-poddawaj-walcz-i-strzeż-swojej-godnoś
Godności Cytaty: Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności. -Stanisław Staszic


wol­no-za­pom­nieć-o god­nościach-ale-nig­dy-o swo­jej-godnoś
Godności Cytaty: Humor polega na zdeprecjonowaniu osoby lub grupy osób o akcentowanym poczuciu godności. -Thomas Hobbes


humor-polega-na-zdeprecjonowaniu-osoby-lub-grupy-osób-o-akcentowanym-poczuciu-godnoś
Godności Cytaty: Ludzie o sercach znieprawionych pogardzają prawdomównymi, ponieważ ci nie dochodzą nigdy do zaszczytów i godności. -Montesquieu


ludzie-o-sercach-znieprawionych-pogardzają-prawdomównymi-ponieważ-nie-dochodzą-nigdy-do-zaszczytów-i-godnoś
Godności Cytaty: Kobieta posiada tysiąc środków, aby strzec swego wpływu i zarazem swojej godności. -Honore de Balzac


kobieta-posiada-tysiąc-środków-aby-strzec-swego-wpływu-i-zarazem-swojej-godnoś
Godności Cytaty: Rzeczą uchybiającą godności męskiej, wkładać wszystkie siły duszy i serce w uczucia nieodwzajemnione. -Henryk Sienkiewicz


rzeczą-uchybiającą-godnoś-męskiej-wkładać-wszystkie-ły-duszy-i-serce-w-uczucia-nieodwzajemnione
Godności Cytaty: Być może istota godności człowieka tkwi w jego zdolności do gardzenia samym sobą. -George Santayana


być-może-istota-godnoś-człowieka-tkwi-w-jego-zdolnoś-do-gardzenia-samym-sobą
Godności Cytaty: Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej godności. -Henryk Elzenberg


pocieszyć-człowieka-znaczy-w-jego-własnych-oczach-jego-cierpienie-podnieść-do-najwyższej-godnoś
Godności Cytaty: Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie. Jak więc trzeba jej strzec! -Stefan Wyszyński kard


wiara-jest-koroną-godnoś-człowieka-niesłychanie-trudno-odzyskać-straconą-koronę-i-umieść-ją-ponownie-na-głowie-jak-więc-trzeba-jej
Godności Cytaty: Sprawdzianem naszej godności narodowej będzie to, czy potrafimy przyzwyczaić się do myśli, że rokowania nie są konfliktami, w których chodzi o zwycięstwo lub klęskę. -John Fitzgerald Kennedy


sprawdzianem-naszej-godnoś-narodowej-będzie-to-czy-potrafimy-przyzwyczaić-ę-do-myśli-że-rokowania-nie-są-konfliktami-w-których-chodzi-o
Godności Cytaty: Rządy despotyczne, które po równi nadużywają zaszczytów, stanowisk i godności, czynią bez różnicy parobka z księcia i księcia z parobka. -Montesquieu


rządy-despotyczne-które-po-równi-nadużywają-zaszczytów-stanowisk-i-godnoś-czynią-bez-różnicy-parobka-z-księcia-i-księcia-z-parobka
Godności Cytaty: ...władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe. -Montesquieu


władcy-którzy-chcieli-rządzić-despotycznie-zaczynali-zawsze-od-tego-aby-zjednoczyć-w-swojej-osobie-wszystkie-urzędy-wielu-zaś-królów-w
Godności Cytaty: Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej. -Antoni Makarenko


nauczyć-kochać-nauczyć-rozpoznawać-miłość-nauczyć-być-szczęśliwym-to-znaczy-nauczyć-szanować-samego-siebie-nauczyć-godnoś-ludzkiej
Godności Cytaty: Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. -Anonim


trzeba-aby-rodzina-stanęła-zdecydowanie-w-obronie-czystoś-swoich-progów-domowych-w-obronie-godnoś-każdej-osoby-brońcie-czystoś-obyczajów-w
Godności Cytaty: Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem. -Antoine De Saint - Exupery