Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty

Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?  -Demostenes


Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


lu­bić-czy­tanie- to znaczy-godzi­ny-nudów-które-człowiek-miewa-w życiu-zmieniać-na godzi­ny-radoś
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier


człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele. -Theodor Fontane


do nas-na­żą-tyl­ko-godzi­ny-a godzi­na-szczęścia-znaczy-wiele
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty:


człowiek-nie  pra­wa-odeb­rać-nam-godzi­ny-mi­nuty-ani-se­kun­dy-~pa­weł-rychlica 
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest -Albert Camus


człowiek-jest-jedynym-stworzeniem-które-nie-godzi-ę-być-tym-czym-jest
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać. -Tim Guénard


Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Człowiek to is­to­ta, której łat­wo zaszkodzić, a trud­no pomóc. -Stanisław Lem


człowiek-to is­to­-której łat­wo-zaszkodzić-a trud­no-pomóc
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Nig­dy nie sto­suję się do godzin. Godzi­ny są zro­bione dla człowieka, a nie człowiek dla godzin. -François Rabelais


nig­dy-nie sto­suję ę-do godzin-godzi­ny są zro­bione-dla-człowieka-a nie człowiek-dla-godzin
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek-jest-to-świę-rzecz-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzyw­dzić ni­komu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek- jest to świę-rzecz-której krzyw­dzić-­komu-nie wolno
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Co jest za głośne? Tylko cisza, w której człowiek rozpada się jak w próżni. -Erich Maria Remarque


co-jest-za-głośne-tylko-cisza-w-której-człowiek-rozpada-ę-jak-w-próż
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder


często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono. -Anonim


Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Zdol­ność do miłości jest struną, na której każdy człowiek wyg­ry­wa swoją religię. -Józef Stanisław Tischner


zdol­ność-do miłoś-jest struną-na której każdy-człowiek-wyg­ry­wa-swoją-religię
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain


każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
Godzi­na I której człowiek Mu­si Cytaty: Człowiek na­pot­kaw­szy przeszkodę, której nie może zniszczyć - zaczy­na niszczyć sa­mego siebie. -Ryszard Kapuściński


człowiek-na­pot­kaw­szy-przeszkodę-której nie może-zniszczyć- zaczy­na-niszczyć-­mego-siebie