Gor­sze­go Niż Cytaty

Gor­sze­go Niż Cytaty: Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać. -Ryszard Kapuściński


nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać
Gor­sze­go Niż Cytaty: Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek


nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Gor­sze­go Niż Cytaty: By­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy. -Iwan Turgieniew


Gor­sze­go Niż Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. -Johann Wolfgang Goethe


Gor­sze­go Niż Cytaty: Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard


dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
Gor­sze­go Niż Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery


nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Gor­sze­go Niż Cytaty: •


ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta 
Gor­sze­go Niż Cytaty: Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. -Bertold Brecht


ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta
Gor­sze­go Niż Cytaty: Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo... -Majka_Majdan


ucieka­nie-od od­po­wie­dzi-jest cza­sem-gor­sze-ż-kłamstwo
Gor­sze­go Niż Cytaty: I w końcu ge­niusz może się wpa­kować w gor­sze szam­bo niż idiota. -Zhou Wei Hui


i w końcu-ge­niusz-może ę-wpa­kować-w gor­sze-szam­bo-ż-idiota
Gor­sze­go Niż Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny


gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Gor­sze­go Niż Cytaty: Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna. -RedRose


nic-gor­sze­go-ż-na­mol­ny-mężczyz­na-co ę-do swo­jej-upier­dli­woś-nie przyzna
Gor­sze­go Niż Cytaty: Ocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niż mo­ment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock


ocze­kiwa­nie-na niebez­pie­czeństwo-jest gor­sze-ż-mo­ment-gdy-ono-na człowieka-spada
Gor­sze­go Niż Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach. -Homer


nie- nic-gor­sze­go-ż-błądze­nie-po niez­na­nych-krajach
Gor­sze­go Niż Cytaty: Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo. -PróbujPatrzećKolorowo


wolę-żebyś-mówił-mi naj­gor­szą-prawdę-ż-wcis­kał-naj­lep­sze-kłamstwo
Gor­sze­go Niż Cytaty: Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski


nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
Gor­sze­go Niż Cytaty: Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze  -daniello


jed­no-z gor­szych-jak nie naj­gor­sze-z uczuć-to nie czuć ę-dob­rze-we włas­nej-skórze 
Gor­sze­go Niż Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż spo­koj­na rze­ka codzien­nych bez­na­miętnych up­rzej­mości gdy cze­ka się na górski stru­mień na­miętności i miłości. [MIJANKI]  -Nynulka


nie- nic-gor­sze­go-ż-spo­koj­na-rze­ka-codzien­nych-bez­na­miętnych-up­rzej­moś-gdy-cze­ka ę-na górski-stru­mień-na­miętnoś