Gor­sze­go Cytaty

Gor­sze­go Cytaty: Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
Gor­sze­go Cytaty: Być mną - te­go nie życzę naj­gor­sze­mu wrogowi. -Krio


być-mną- te­go-nie życzę-naj­gor­sze­mu-wrogowi
Gor­sze­go Cytaty: W życiu jest coś gor­sze­go od sa­mobójstwa, przy­mus życia. -Chemicals


w-życiu-jest coś-gor­sze­go-od ­mobójstwa-przy­mus-życia
Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery


nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Gor­sze­go Cytaty: `Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia.. -bluecaffe


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że zos­tały mi po nim tyl­ko sms'y ... -AnDree


naj­gor­sze-jest to-że zos­ły-mi po nim-tyl­ko-sms'y
Gor­sze­go Cytaty: cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie. -cala_ja


cho­ler­nie-przytłaczają-uczu­cie-gdy-zarówno-wszys­tko-co naj­lep­sze-jak i wszys­tko-co naj­gor­sze-za­war­te-jest w jed­nej
Gor­sze­go Cytaty: •


ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta 
Gor­sze­go Cytaty: Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. -Bertold Brecht


ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta
Gor­sze­go Cytaty: Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam. -Andrea


Gor­sze­go Cytaty:


nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Gor­sze­go Cytaty: Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo... -Majka_Majdan


ucieka­nie-od od­po­wie­dzi-jest cza­sem-gor­sze-ż-kłamstwo
Gor­sze­go Cytaty: I w końcu ge­niusz może się wpa­kować w gor­sze szam­bo niż idiota. -Zhou Wei Hui


i w końcu-ge­niusz-może ę-wpa­kować-w gor­sze-szam­bo-ż-idiota
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze w am­bicji jest to, że sa­ma dob­rze nie wie, cze­go chce. -Carpio Lope de Vega


naj­gor­sze-w am­bicji-jest to-że ­-dob­rze-nie wie-cze­go-chce
Gor­sze­go Cytaty: Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett


kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Gor­sze­go Cytaty:


naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze uczu­cie, to gdy róża naszych marzeń płonie w og­niach rzeczywistości. -Ryder


naj­gor­sze-uczu­cie-to gdy-róża-naszych-marzeń-płonie-w og­niach-rzeczywistoś
Gor­sze­go Cytaty: Czy jest coś gor­sze­go niżeli śmierć? Życie, jeśli prag­niesz umrzeć. -Seneka Młodszy


czy-jest coś-gor­sze­go-żeli-śmierć-Życie-śli-prag­niesz-umrzeć