Gorący Od­dech Cytaty

Gorący Od­dech Cytaty: Za do­tyk gorący Za od­dech zniewalający Za ciał iskrzenie Za zmysłów zniewolenie Za szał kwadransów I za to,że jes­teś szczęśliwa  -taktojax


za do­tyk-gorący-za-od­dech-zniewalający-za-ciał-iskrzenie-za-zmysłów-zniewolenie-za-szał-kwadransów-i-za toże-jes­teś-szczęśliwa 
Gorący Od­dech Cytaty: Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. -zamala


Gorący Od­dech Cytaty: Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe


Gorący Od­dech Cytaty: Człowiek musi być zimny lub gorący, nigdy letni, obojętny na wszystko. -Anonim


człowiek-musi-być-zimny-lub-gorący-nigdy-letni-obojętny-na-wszystko
Gorący Od­dech Cytaty: nie dam się . za­cis­kam moc­no po­wieki . są co­raz bliżej . szyb­sze bi­cie ser­ca . ury­wany od­dech . wewnętrzna wal­ka . ale to wra­ca . chce mnie za­bić . po­woli ale bo­leśnie . już tu są . czu­je ich chłod­ny od­dech na kar­ku . przyszły . wspom­nienia . -erotyczny


Gorący Od­dech Cytaty: Se­kun­da jak godzi­na. Łza jak ule­wa deszczu, która za­piera dech. Od­dech jak kłujący w ser­ce nóż. Oczy jak szlan­ka pel­na zim­nej wo­dy. Ciało jak pus­ty wo­rek na wiet­rze. Dusza jak pies cze­kaja­cy na pow­rot Pana. -każdyponadkażdym


Gorący Od­dech Cytaty: Do­tykam nie czu­jesz a prag­niesz miłujesz Po co to jak nic nie ro­bisz ? A ja ta­ki na­palo­ny i gorący... -Krisso


do­tykam-nie czu­jesz-a prag­niesz-miłujesz-po-co to jak nic-nie ro­bisz- a ja ­ki-na­palo­ny-i gorący
Gorący Od­dech Cytaty: Znów sta­je w progu ser­ce sta­je, dech zapiera Wiat­rem się staję Co pieści Cię co każdy spacer Wpla­tam się w Two­je włosy Ak­sa­mitną suk­nie w kwiaty Czu­je Twój od­dech na ramieniu Który wzma­ga się z każdą chwilą A ja zmieniając wciąż postacie Skra­dam po­mału powietrze Po kawałeczku I tonę.. W ak­sa­micie ciała Twego.. -MrJoy


Gorący Od­dech Cytaty: Wiatr to od­dech przyrody. -Koźma Prutkow


Gorący Od­dech Cytaty: je­go od­dech bi­ciem mo­jego serca  -wenaa01


­go-od­dech-bi­ciem-mo­jego-serca 
Gorący Od­dech Cytaty: Od­dech dzieci śpieszących do szkoły pod­trzy­muje świat. -Talmud


od­dech-dzieci-śpieszących-do szkoły-pod­trzy­muje-świat
Gorący Od­dech Cytaty: Cza­sem, gdy coś za­piera dech za­pomi­namy oddychać. -Ryder


cza­sem-gdy-coś-za­piera-dech-za­pomi­namy-oddychać
Gorący Od­dech Cytaty: Od­dech na szybie coś skrop­liło się w dół to tyl­ko smutek  -to_tylko_łzy


od­dech-na szybie-coś-skrop­liło ę-w dół-to-tyl­ko-smutek 
Gorący Od­dech Cytaty: 20:55


Gorący Od­dech Cytaty: Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. -Reinhold Stecher


zbyt-ciasny-sweter-zapiera-dech-mężczyźnie-zwłaszcza-śli-nosi-go-kobieta
Gorący Od­dech Cytaty: Dotyk- roz­mo­wa dwóch ciał. Ja i ty... Ty i ja... Pocałunki- od­dech Wszechświata. JEDNOŚĆ (Kwiat tuliPana)  -Uśmiechnięta Anielica


dotyk-roz­mo­wa-dwóch-ciał-ja-i ty-ty-i ja-pocałunki-od­dech-wszechświata-jednoŚĆ-kwiat-tulipana 
Gorący Od­dech Cytaty: Sie­dział na tro­nie i łapał dech. Jak trud­no rządzić własną dupą, eh !  -Meron


sie­dział-na tro­nie-i łapał-dech-jak-trud­no-rządzić-własną-dupą-eh  
Gorący Od­dech Cytaty: Duszę się, bo wciąż wy­rywasz mi od­dech z ust. Przes­tań, bo nie mogę roz­poznać Twoich słów. -Breath


duszę-ę-bo wciąż-wy­rywasz-mi od­dech-z ust-przes­ń bo nie mogę-roz­poznać-twoich-słów