Gorący Cytaty

Gorący Cytaty: Człowiek musi być zimny lub gorący, nigdy letni, obojętny na wszystko. -Anonim


człowiek-musi-być-zimny-lub-gorący-nigdy-letni-obojętny-na-wszystko
Gorący Cytaty: Za do­tyk gorący Za od­dech zniewalający Za ciał iskrzenie Za zmysłów zniewolenie Za szał kwadransów I za to,że jes­teś szczęśliwa  -taktojax


za do­tyk-gorący-za-od­dech-zniewalający-za-ciał-iskrzenie-za-zmysłów-zniewolenie-za-szał-kwadransów-i-za toże-jes­teś-szczęśliwa 
Gorący Cytaty: Do­tykam nie czu­jesz a prag­niesz miłujesz Po co to jak nic nie ro­bisz ? A ja ta­ki na­palo­ny i gorący... -Krisso


do­tykam-nie czu­jesz-a prag­niesz-miłujesz-po-co to jak nic-nie ro­bisz- a ja ­ki-na­palo­ny-i gorący
Gorący Cytaty: 20:55


Gorący Cytaty: Gorący gniew był gniewem emoc­ji, po­wie­rzchow­nym na­wet w ata­ku fu­rii - gniewem, ja­ki zdarzał się między przy­jaciółmi, kochan­ka­mi, człon­ka­mi rodzi­ny, był gniewem w życiu codzien­nym. Zim­ny gniew był gniewem Ka­mieni - głęboką, niedostępną, lo­dowatą wściekłością, która zaczy­nała się w sa­mym środ­ku. Niep­rze­jed­na­ny, niemal zaw­sze niemożli­wy do opa­nowa­nia, dopóki fu­ria nie zos­ta­nie wyłado­wana, zim­ny gniew... -B » Anne Bishop » Córka krwawych


Gorący Cytaty: Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe