Gorzka Cytaty

Gorzka Cytaty: Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. -Jean-Jacques Rousseau


cierpliwość-jest-gorzka-ale-jej-owoce-są-słodkie
Gorzka Cytaty: Cier­pli­wość jest gorzka, ale jej owo­ce są słodkie. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


Gorzka Cytaty: Gorzka cze­kola­da pa­suje do listopada ciepły ko­cyk , fi­liżan­ka her­ba­ty w ten czas za pan braty  -Alicia Slob


gorzka-cze­kola­da-pa­suje-do listopada-ciepły-ko­cyk- fi­liżan­ka-her­ba­ty-w ten-czas-za pan-braty 
Gorzka Cytaty: Od 'słod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzką' prawdę. Przy­naj­mniej wiem na czym stoję. -Chemicals


od-'słod­kiego'-kłam­stwa-wolę-po pros­-'gorzką'-prawdę-przy­naj­mniej wiem-na czym-stoję
Gorzka Cytaty: Jesteśmy w stanie przełknąć każde kłamstwo, jakim nas karmią, ale prawdy zażywamy w małych dawkach, bo bywa gorzka. -Denis Diderot


jesteśmy-w-stanie-przełknąć-każde-kłamstwo-jakim-nas-karmią-ale-prawdy-zażywamy-w-łych-dawkach-bo-bywa-gorzka
Gorzka Cytaty: Ludzie po­kona­ni w wal­ce o coś w co wierzą, biorą na siebie z ochotą męczeństwo jak gorzką nag­rodę swej samotności. -Gustaw Herling-Grudziński


ludzie-po­kona­-w wal­-o coś-w co wierzą-biorą-na siebie-z ochotą-męczeństwo-jak gorzką-nag­rodę-swej-samotnoś
Gorzka Cytaty: Znów za­pom­niałam posłodzić herbatę, i piję ją gorzką przez ciebie ... Bo to ty mi ją słodzisz, gdy tyl­ko o to­bie po­myślę mo­ja her­ba­ta jest słod­ka ... -Angelika788


znów-za­pom­niałam-posłodzić-herbatę-i-piję-ją gorzką-przez-ciebie-bo-to ty mi ją słodzisz-gdy-tyl­ko-o to­bie-po­myślę
Gorzka Cytaty: Wiesz dlacze­go piję gorzką her­batę? Bo słodze­nie nie pot­ra­fi mi wejść w nawyk. -Majka_Majdan


wiesz-dlacze­go-piję-gorzką-her­batę-bo słodze­nie-nie pot­ra­fi-mi wejść-w nawyk
Gorzka Cytaty: Zbyt słodkich owoców nie lubi wojownik; dlatego lubi kobietę, bo gorzką jest nawet najsłodsza z kobiet. -Friedrich Nietzsche


zbyt-słodkich-owoców-nie-lubi-wojownik-dlatego-lubi-kobietę-bo-gorzką-jest-nawet-najsłodsza-z-kobiet
Gorzka Cytaty: Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. -Chluby_kwiat_mowi_Drumphe


miłość-a przy­naj­mniej- praw­dzi­wa-jest jak jak ka­kao- mu­-być-gorąca-ale-cza­sem-by­wa-gorzka
Gorzka Cytaty: Życie byłoby miłe, gdy­by wszys­tko było słod­kie. I sa­ma sól jest gorzka, ale trochę so­li do pot­ra­wy na­daje smak. Trud­ności są solą życia. -Robert Baden-Powell


Życie-byłoby-miłe-gdy­by-wszys­tko-było-słod­kie-i ­-sól-jest gorzka-ale-trochę-so­li-do pot­ra­wy-na­daje-smak
Gorzka Cytaty: ..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa.. -Izvsia


dlacze­go-mężczyznę-prze­konu­jesz-wódką-a ko­bietę-udob­ruchasz-słodkim-fa­ceci-znoszą-gorzką-prawdę-a ko­bietom
Gorzka Cytaty: Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim


ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Gorzka Cytaty: Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej. -bluecaffe