Gorzkie Wino Cytaty

Gorzkie Wino Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Gorzkie Wino Cytaty: Ci wi­no przynoszę, więc wy­pij je, proszę ... że nic Cię nie cieszy wrażenie odnoszę. Tak Je­zus gdy widział złą minę za miną to wodę przemienił w ra­dości to wino. Już szklankę wypiłeś i uśmiech na twarzy i sens wszys­tko nagle ma większy od razu. Za wódkę nie chwytaj ni wstrętne to pi­wo ... jak już chcesz się napić to kup so­bie wino. -Angelique Cruelty


Gorzkie Wino Cytaty: Nie ma po­wodów by kochać Nie ma po­wodów by żyć Nie ma po­wodów by zostać Dla mnie żyjesz tyl­ko Ty Zos­tają tyl­ko wspomnienia, Je­dynej przy­jaźni bliskość Dzi­siaj nic nie ma znaczenia Jak krew, cier­pka jak wino Słyszę głos, widzę gorzkie łzy W myślach dziękuję, że istniejesz W nas sa­mot­ności gen, wokół set­ka drwin Nie szu­kaj miłości, Ona znaj­dzie Ciebie Wzniecam ko­hortę niez­liczo­nych uczuć Widzę przed sobą ciem­ny las Choćbyś była tam sa­ma w ob­liczu strachu Tyl­ko po­myśl, po­jawię się ja. -Bruno


Gorzkie Wino Cytaty: Kac: Gorzkie żale po gorzale. -W. Gołębiowicz


Gorzkie Wino Cytaty: Poezja to diabelskie wino. -Augustyn z Hippony


Gorzkie Wino Cytaty: Wino robi człowieka przezroczystym. -Bolesław Prus


wino-robi-człowieka-przezroczystym
Gorzkie Wino Cytaty: Ocet to wino, które przywdziało habit zakonny. -Ramon Gomez De La Serna


Gorzkie Wino Cytaty: Korze­nie wycho­wania są gorzkie, ale owo­ce słodkie. -Arystoteles


korze­nie-wycho­wania-są gorzkie-ale-owo­-słodkie
Gorzkie Wino Cytaty: Noc, miłość i wino - one nie mogą rozsądnie doradzać. -Owidiusz


noc-miłość-i-wino-one-nie-mogą-rozsądnie-doradzać
Gorzkie Wino Cytaty: Kobieta, pieniądze i wino sprawiają przyjemności i niemało trudności. -Anonim


kobieta-pieniądze-i-wino-sprawiają-przyjemnoś-i-niemało-trudnoś
Gorzkie Wino Cytaty: Powiedz losowi


powiedz-losowi-tak-a-wszystko-stanie-ę-od-razu-mniej-gorzkie
Gorzkie Wino Cytaty: czer­wo­ne wino pod­kreśla ser pleśniowy rześkim kontrastem  -kinQ


czer­wo­ne-wino-pod­kreś-ser-pleśniowy-rześkim-kontrastem 
Gorzkie Wino Cytaty: Wino czyni ubogiego bogatym w fantazje, a bogatego biednym w rzeczywistość. -Platon


wino-czyni-ubogiego-bogatym-w-fantazje-a-bogatego-biednym-w-rzeczywistość
Gorzkie Wino Cytaty: Jak wino kielichem, tak poezję pije się poematem. -Tadeusz Peiper


jak-wino-kielichem-tak-poezję-pije-ę-poematem
Gorzkie Wino Cytaty: Pew­ne­go wie­czo­ru wziąłem na ko­lana Piękno. - I prze­konałem się, że jest gorzkie. -Arthur Rimbaud


pew­ne­go-wie­czo­ru-wziąłem-na ko­lana-piękno- i prze­konałem-ę-że jest gorzkie
Gorzkie Wino Cytaty: Literatura młodych jest jak młode wino. Cały smaczek w pierwszej fermentacji. -Wacław Berent


literatura-młodych-jest-jak-młode-wino-cały-smaczek-w-pierwszej-fermentacji
Gorzkie Wino Cytaty: Przez dro­gi cier­pkie, da­lekie i gorzkie po coś tu do nas przyszedł, boże czy człowieku?  -Krzysztof Kamil Baczyński


przez-dro­gi-cier­pkie-da­lekie-i gorzkie-po-coś- do nas-przyszedł-boże-czy-człowieku 
Gorzkie Wino Cytaty: Ludzie są jak wino, niektórzy zamieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości. -Jan XXIII


ludzie-są-jak-wino-niektórzy-zamieniają-ę-w-ocet-ale-najlepsi-zyskują-z-wiekiem-na-wartoś