Gotów Będzie Cytaty

Gotów Będzie Cytaty: Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]  -Ryder


gotów-marzyć-gotów-spełniać-marze­nia-gotów-żyć-i um­rzeć-spełnionym-przep­raszam-za powtórzenia 
Gotów Będzie Cytaty: Dyplomacja to sztuka głaskania psa tak długo, aż gotów będzie ubrać kaganiec. -Fletcher Knebel


dyplomacja-to-sztuka-głaskania-psa-tak-długo-aż-gotów-będzie-ubrać-kaganiec
Gotów Będzie Cytaty: Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać -Les Brown


zrób-to-zanim-będziesz-gotów-gdyż-nigdy-nie-będziesz-gotów-śli-będziesz-czekać
Gotów Będzie Cytaty: Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć. -Bruno


każdy-jest gotów-na czyjąś-śmierć
Gotów Będzie Cytaty: Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy. -H. Jackson Brown


bądź-gotów-znosić-chwilowe-niewygody-w-imię-trwałej-poprawy
Gotów Będzie Cytaty: Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię. -Gustaw Flaubert


zobaczyć-swe-nazwisko-w-druku-niejeden-tylko-po-to-gotów-popełć-zbrodnię
Gotów Będzie Cytaty: Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie  -Autor nieznany


gdy-uczeń-jest gotówspo­tyka-mistrza-przysłowie-buddyjskie 
Gotów Będzie Cytaty: Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko. -Władysław Grzeszczyk


człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
Gotów Będzie Cytaty: Ten, kto gotów jest zapomnieć o Bogu, zapomni również o swych dobroczyńcach. -Elżbieta I


ten-kto-gotów-jest-zapomnieć-o-bogu-zapomni-również-o-swych-dobroczyńcach
Gotów Będzie Cytaty: Kto gotów niewolnikiem zostać za opłatą, Temu łeb o dno kotła wysmarować za to! -Aliszer Nawoi


kto-gotów-niewolnikiem-zostać-za-opłatą-temu-łeb-o-dno-kotła-wysmarować-za-to
Gotów Będzie Cytaty: Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej. -bluecaffe


Gotów Będzie Cytaty: Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem. -Thomas Merton


człowiek-jest-gotów-zostać-bogiem-a-zamiast-tego-często-okazuje-ę-bałwanem
Gotów Będzie Cytaty: Błędne mniemanie można tolerować tam, gdzie zdrowy rozsądek jest gotów je zwalczyć. -Thomas Jefferson


błędne-mniemanie-można-tolerować-tam-gdzie-zdrowy-rozsądek-jest-gotów-zwalczyć
Gotów Będzie Cytaty: Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów! -Michał Kozal


abyś-ź-nie-umarł-żyj-dobrze-jak-żołnierz-na-warcie-bądź-zawsze-gotów
Gotów Będzie Cytaty: Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć. -Thomas Jefferson


błędne-mniema­nie-można-to­lero­wać-tam-gdzie-zdro­wy-rozsądek-jest gotów- zwalczyć
Gotów Będzie Cytaty:


kocham-to-znaczy-jestem-wolny-jestem-gotów-na-śmierć
Gotów Będzie Cytaty: Można przeżyć życie w sposób tak pełny, iż pod koniec jesteś gotów na śmierć, gdyż nie zostaje ci nic innego do roboty. -Jonathan Carroll


można-przeżyć-życie-w-sposób-tak-pełny-iż-pod-koniec-jesteś-gotów-na-śmierć-gdyż-nie-zostaje-nic-innego-do-roboty
Gotów Będzie Cytaty: Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo. -Mikołaj Gomez Davilla


reakcjonistą-jest-każdy-kto-nie-jest-gotów-płacić-każdej-ceny-za-swoje-zwycięstwo