Gro­bem Marzeń Cytaty

Gro­bem Marzeń Cytaty: Gro­madźmy za­pasy myśli na wy­padek paniki. -Wiesław Brudziński


gro­madźmy-za­pasy-myśli-na wy­padek-paniki
Gro­bem Marzeń Cytaty: Kto gro­madzi za­pasy, za nic ma złe czasy. -Bujak Bogusław


kto-gro­madzi-za­pasy-za nic- złe-czasy
Gro­bem Marzeń Cytaty: Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. -Mirosław Żuławski


Gro­bem Marzeń Cytaty: Te­go imię za życia wy­pisa­ne jest w niebie, ko­mu chle­bem pow­szed­nim jest ofiara z siebie. -Ignacy Krasicki


te­go-imię-za życia-wy­pisa­ne-jest w niebie-ko­mu-chle­bem-pow­szed­nim-jest ofiara-z siebie
Gro­bem Marzeń Cytaty: otoczona woalem ciemności mu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bem powszednim  -Angel Des Penseurs


otoczona-woalem-ciemnoś-mu­zyką-moją-zagubioną-­mobójstwo-kro­pel-deszczu-dud­ących-o szyby-­­ność-mi chle­bem-powszednim 
Gro­bem Marzeń Cytaty: Czas to dob­ro prze­mijające, nie można gro­madzić go na zapas. -Klaus Hemmerle


czas-to dob­ro-prze­mijają-nie można-gro­madzić-go na zapas
Gro­bem Marzeń Cytaty: Trum­na jest niewiel­ka - wszys­tkich dóbr do gro­bu nie zmieścisz. -Krio


trum­na-jest niewiel­ka- wszys­tkich-dóbr-do gro­bu-nie zmieścisz
Gro­bem Marzeń Cytaty: Życie gro­zi roz­sta­niem, ale śmierć łączy na zawsze. -Marek Hłasko


Życie-gro­zi-roz­sta­niem-ale-śmierć-łączy-na zawsze
Gro­bem Marzeń Cytaty: tak naprawdę tyl­ko przy tobie niebo zachwy­ca słońcem i gro­zi burzą  -adamzjawora


tak-naprawdę-tyl­ko-przy-tobie-niebo-zachwy­ca-słońcem-i-gro­zi-burzą 
Gro­bem Marzeń Cytaty: ...myślisz, że z Bo­ga mu­si być ta miłość, dla której młodość w gro­bie się prześniło. -Krzysztof Kamil Baczyński


myślisz-że z bo­ga-mu­-być- miłość-dla-której młodość-w gro­bie ę-prześło
Gro­bem Marzeń Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan


myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
Gro­bem Marzeń Cytaty: Widziałem przyjście Pa­na: płaszcz chwały go odziewał I z ta­kiej szedł win­ni­cy, co rodzi gro­na gniewu. -John Steinbeck


widziałem-przyjście-pa­na-płaszcz-chwały-go odziewał-i-z ­kiej-szedł-win­­cy-co rodzi-gro­na-gniewu
Gro­bem Marzeń Cytaty: Na stos resztek pod stołem gro­mada Siedzę, palę, be­kam, piję - w po­jedynkę wypada  -Kazik Staszewski


na stos-resztek-pod-stołem-gro­mada-siedzę-palę-be­kam-piję- w po­jedynkę-wypada 
Gro­bem Marzeń Cytaty: `Naj­częściej oso­ba cze­kająca na Twą po­tyczkę czai się w gro­nie Twoich przyjaciół. -bluecaffe


`naj­częściej-oso­ba-cze­kająca-na twą-po­tyczkę-czai ę-w gro­nie-twoich-przyjaciół
Gro­bem Marzeń Cytaty: Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli. -Paulo Coelho


Gro­bem Marzeń Cytaty: — Szyb­ko! Mu­sisz pójść ze mną — rzu­ciła. — Gro­zi ci wiel­kie niebezpieczeństwo! — Dlaczego? — Bo cię za­biję, jeśli nie pójdziesz. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Gro­bem Marzeń Cytaty: Fo­kus + Do­da, Do­da + Fo­kus. A Ma­gik się w gro­bie przewraca... -szajbuss


fo­kus-+ do­da-do­da-+ fo­kus-a ma­gik ę-w gro­bie-przewraca
Gro­bem Marzeń Cytaty: Małżeństwo i służba woj­sko­wa to dwie państwo­wo usan­kcjo­nowa­ne for­my poz­ba­wienia wol­ności, za które nie gro­zi wy­rok sądowy. -Jean Genet


małżeństwo-i służba-woj­sko­wa-to dwie-państwo­wo-usan­kcjo­nowa­ne-for­my-poz­ba­wienia-wol­noś-za które-nie gro­zi-wy­rok