Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty

Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Na ulicy na tej ulicy na zacieku na ścianie po­jawił się Chrystus cier­nie z za­sieków miał wiel­ki jak cholera jasna Zaczęły się schodzić prze­ważnie baby z okolicy z różańcami pa­liły gromnice kładły kwiaty Młodzi na tej ścianie nic nie widzieli ktoś powiedział - schi­zof­re­nia -  i modlą się na klęczkach a ściana bar­dziej nacieka Była to uszkodzo­na kanalizacja a wiatr z południa zab­rał do nieba Jezusa. -marka


Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Kwiaty: Kwiaty mają pstro w głowie. -Antoni Regulski


Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Chciałam byś uk­rył mnie przed światem w swoich ra­mionach. Chciałam byś chro­nił mnie. Nie będę stać na deszczu. Zbu­duje so­bie szałas bez­pie­czny, ściany ciepłem i ciszą ok­leję, w ok­nach kwiaty pos­ta­wię. Ciebie do niego nie wpuszczę, żeby ściany zno­wu szro­nem się nie pok­ryły, a kwiaty żeby mróz nie ściął. -Matołek


Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Kwiaty łagodzą kobiety. -Czesław Szczepaniak


Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Kwiaty zła pachną kakao  -StachuKrankiela


Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Nawet delikatna dziewczyna kwiaty ścina. -Safona


nawet-delikatna-dziewczyna-kwiaty-ścina
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Serce matki i kwiaty zawsze uwielbiam. -Antoni Regulski


serce-matki-i-kwiaty-zawsze-uwielbiam
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Najpiękniejsze kwiaty kiełkują i więdną w ukryciu. -Stefan Pacek


najpiękniejsze-kwiaty-kiełkują-i-więdną-w-ukryciu
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Kwiaty na grobie wroga pachną upajająco. -Stanisław Jerzy Lec


Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Miłość i kwiaty trwają jedną wiosnę. -Pierre Ronsard


miłość-i-kwiaty-trwają-jedną-wiosnę
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: By­wają wędrow­cy, którzy mylą kwiaty z gwiazdami. -Guillaume Appolinaire


by­wają-wędrow­cy-którzy-mylą-kwiaty-z gwiazdami
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Ludzie są jak kwiaty - cztery miliardy Narcyzów. -Urszula Zybura


ludzie-są-jak-kwiaty-cztery-miliardy-narcyzów
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostanie na swoim pogrzebie. -Anonim


najpiękniejsze-kwiaty-człowiek-dostanie-na-swoim-pogrzebie
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Ludzie są jak kwiaty - pięć milionów narcyzów. -Urszula Zybura


ludzie-są-jak-kwiaty-pięć-milionów-narcyzów
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Bywają wędrowcy, którzy mylą kwiaty z gwiazdami. -Guillaume Appolinaire


bywają-wędrowcy-którzy-mylą-kwiaty-z-gwiazdami
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: w mej duszy rogaty przed cię rzu­ca kwiaty  -poeta wyklęty


w mej-duszy-rogaty-przed-ę-rzu­ca-kwiaty 
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Ametystowe, kwiaty wew­nat­rz osoby. Pas­te­le aury. -Papużka


ametystowe-kwiaty-wew­nat­rz-osoby-pas­te­-aury
Gromnice Kładły Kwiaty Cytaty: Uważaj, go­niąc za mo­tylem możesz po­dep­tać kwiaty. -Who


uważaj-go­ąc-za mo­tylem-możesz-po­dep­ć-kwiaty