Grosze Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Grosze Cytaty: Swoje trzy grosze każdy uważa za najlepszą monetę. -Anonim
swoje-trzy-grosze-każdy-uważa-za-najlepszą-monetę
Grosze Cytaty: Dobre pomysły można kupić za grosze, złe rozdają za darmo. -Dough Horton
dobre-pomysły-można-kupić-za-grosze-złe-rozdają-za-darmo
Grosze Cytaty: Swo­je trzy grosze każdy uważa za naj­lep­szą monetę. -Władysław Grzeszczyk
swo­-trzy-grosze-każdy-uważa-za naj­lep­szą-monetę
Grosze Cytaty: A po­lic­ja mu­si prze­cież ja­koś żyć Gdy pra­ca nis­ko płat­na, ktoś in­ny mu­si płacić Za ta­kie mar­ne grosze, to jest typowe Tyl­ko idiota by nad­sta­wiał swoją głowę  -Kazik Staszewski
Grosze Cytaty: Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi - a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. -Józef Piłsudski
polacy-chcą-niepodległoś-lecz-pragnęliby-aby-niepodległość-kosztowała-dwa-grosze-i-dwie-krople-krwi-a-niepodległość-jest-dobrem-nie
Grosze Cytaty:
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Grosze Cytaty: zmęczenie da­je znać o sobie codzien­nie no­wa afera przez całe życie człowiek pra­cuje i grosze zbiera tym­cza­sem gru­be ryby te z post ko­munis­tycznej kliki da­lej żerują na nas aby po­siadać złote nocniki w oczy z uśmie­chem obleśnym szy­der­czo spoglądając mówią że nic nie wiedzą nad kłamstwem się nie jąkając *** Dział: Polityka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77