Gry Komputerowe Cytaty

Gry Komputerowe Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Gry Komputerowe Cytaty: Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś  -Intryga


Gry Komputerowe Cytaty: Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my. -Jostein Gaarder


Gry Komputerowe Cytaty: Można być wirtuozem fałszywej gry. -Stanisław Jerzy Lec


Gry Komputerowe Cytaty: Czuję do­tyk Twych dłoni na mej skórze Drżę De­likat­ne muśnięcia palców De­likat­ne pocałunki Słyszę Twój od­dech przy mym uchu Zaczy­nam mruczeć jak kotka I..po­woli nadchodzi -Szyb­sze bi­cie serca -Ury­wany oddech Twe dłonie są co­raz odważniejsze Po­całun­ki bar­dziej namiętne Le­gato przechodzi w vivo Jes­tem blis­ka poczu­cia spadania W końcu jest..to już Mo­je niebo..nasze niebo Ekstaza Cu­dow­ne poczu­cie by­cia jednością Ko­niec gry.. Nie! To początek gry Kocham Cię  -kessy


Gry Komputerowe Cytaty: Długie rozstanie Na­mowy i roz­mo­wy - Gry­mas na ustach  -Maverick123


długie-rozstanie-na­mowy-i roz­mo­wy-gry­mas-na ustach 
Gry Komputerowe Cytaty: Nie całkiem szczerze gry­wają na dwie talie a ta­cy są bliscy. -Smurf007


nie-całkiem-szczerze-gry­wają-na dwie-talie-a-­cy-są bliscy
Gry Komputerowe Cytaty: Brzy­dota od­gry­wa kluczową rolę w dos­trze­ganiu piękna  -daniello


brzy­dota-od­gry­wa-kluczową-rolę-w ­trze­ganiu-piękna 
Gry Komputerowe Cytaty: Oczy ko­biety zap­raszają do gry. Ale z na­turą się nie wygra. -Zbigniew Jerzyna


oczy-ko­biety-zap­raszają-do gry-ale z na­turą ę-nie wygra
Gry Komputerowe Cytaty: To­nowym biciem siebie we mnie od­gry­wasz. Har­mo­nia bez nut. 30.03.13  -Papużka


to­nowym-biciem-siebie-we mnie-od­gry­wasz-har­mo­nia-bez-nut-300313 
Gry Komputerowe Cytaty: A miłość? Jeszcze je­den nałóg młodości, ry­zykow­ne gry, oszałamiające sta­ny nieważkości. -Tadeusz Konwicki


a miłość-jeszcze-­den-nałóg-młodoś-ry­zykow­ne-gry-oszałamiają-sta­ny-nieważkoś
Gry Komputerowe Cytaty: Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups


ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Gry Komputerowe Cytaty: Żeby być roz­gry­wającym trze­ba umieć myśleć za całą drużynę. * Słowa mo­jego trenera. -królik xd


Żeby-być-roz­gry­wającym-trze­ba-umieć-myść-za całą-drużynę-słowa-mo­jego-trenera
Gry Komputerowe Cytaty: Możesz się dowiedzieć więcej o danej osobie podczas godzinnej gry niż po rocznej z nią konwersacji. -Platon


możesz-ę-dowiedzieć-więcej-o-danej-osobie-podczas-godzinnej-gry-ż-po-rocznej-z-ą-konwersacji
Gry Komputerowe Cytaty: Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości. -Małgorzata Hillar


do­piero-późną-nocą-przy-szczel­nie-zasłoniętych-ok­nach-gry­ziemy-z bólu-rę-umiera­my-z miłoś
Gry Komputerowe Cytaty: Musisz nauczyć się zasad gry. A potem - grać lepiej niż wszyscy inni. You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone. -Albert Einstein


musisz-nauczyć-ę-zasad-gry-a-potem-grać-lepiej-ż-wszyscy-inni-you-have-to-learn-the-rules-of-the-game-and-then-you-have-to-play-better-than
Gry Komputerowe Cytaty: Kry­tyka w dob­rym sty­lu da­je od­bior­cy dużo do myślenia, zaś ta ośmie­szająca ko­goś da­je tyl­ko do'' gry­zienia'' !  -Niusza


kry­tyka-w dob­rym-sty­lu-da­-od­bior­cy-żo-do myślenia-zaś- ośmie­szająca-ko­goś-da­-tyl­ko-do''-gry­zienia''- 
Gry Komputerowe Cytaty: Życie to jest tak, jakby człowiek dawał publiczny koncert gry na skrzypcach, po raz pierwszy trzymając w ręku instrument. -Samuel Butler


Życie-to-jest-tak-jakby-człowiek-dawał-publiczny-koncert-gry-na-skrzypcach-po-raz-pierwszy-trzymając-w-ręku-instrument