Grze­bią Cytaty

Grze­bią Cytaty: Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo. -Terencjusz


gdy-dwaj-ro­bią-to ­mo-to nie to samo
Grze­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane. -Andre Maurois


ko­biety-lu­bią-by wie­działy-że są kochane
Grze­bią Cytaty: Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć. -Wojciech Żukrowski


Grze­bią Cytaty: Słońce uwiel­bia gnić w twoich oczach... -karaczan19


słoń-uwiel­bia-gnić-w twoich-oczach
Grze­bią Cytaty: Rzeźni­cy ro­bią się po­dob­ni do su­rowych befsztyków. -James Joyce


rzeź­cy-ro­bią ę-po­dob­-do su­rowych-befsztyków
Grze­bią Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy


Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
Grze­bią Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski


niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Grze­bią Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76


co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
Grze­bią Cytaty: Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!  -Krystyna Siesicka


nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
Grze­bią Cytaty: Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard


ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Grze­bią Cytaty: Słowik Skowronek Wiel­bią gryn­szpan górskich rzek ZMARTWYCHPOWSTANIE  -fyrfle


słowik-skowronek-wiel­bią-gryn­szpan-górskich-rzek-zmartwychpowstanie 
Grze­bią Cytaty: Ludzie czy­tają między wier­sza­mi, bo nie lu­bią poezji. -Jacek Wejroch


ludzie-czy­tają-między-wier­sza­mi-bo nie lu­bią-poezji
Grze­bią Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Grze­bią Cytaty: W miłości młodzieńcy płacą za to, co ro­bią, zaś star­cy za to, cze­go nie robią. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


w miłoś-młodzieńcy-płacą-za to-co ro­bią-zaś-star­cy-za to-cze­go-nie robią
Grze­bią Cytaty: Gdy Praw­da poślu­bia Kłam­stwo, rodzą się półprawdy. -Włodzimierz Scisłowski


Grze­bią Cytaty: Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing


epo­ki-lu­bią-roz­pra­wiać-na te­mat-cnót-których-nie posiadają
Grze­bią Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Grze­bią Cytaty: Są ta­kie za­sady na świecie, które ro­bią więcej złego niż ich brak. -Joe Alex


są ­kie-za­sady-na świecie-które-ro­bią-więcej-złego-ż-ich-brak