Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty

Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. -Adam Mickiewicz


grzeczność-nie-jest-nauką-łatwą-ani-łą
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka


nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością. -Stefan Wyszyński


Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką. -Antoni Czechow


nie-istnieje-nauka-narodowa-podobnie-jak-nie-istnieje-narodowa-tabliczka-mnożenia-to-co-narodowe-nie-jest-już-nauką
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność jest siostrą miłości. -Franciszek Salezy Św


Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem


nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność już sama w sobie jest siłą. -Ralph Waldo Emerson


Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygodnie. -Ralph Waldo Emerson


grzeczność-jest-jak-poduszka-powietrzna-niby-nic-w-niej-nie-a-jednak-z-ą-wygodnie
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Życie nie jest tak krótkie by nie starczyło czasu na grzeczność. -Anonim


Życie-nie-jest-tak-krótkie-by-nie-starczyło-czasu-na-grzeczność
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Życie nie jest tak krótkie, by nie starczyło na grzeczność. -Ralph Waldo Emerson


Życie-nie-jest-tak-krótkie-by-nie-starczyło-na-grzeczność
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność jest jak pocałunek wiatru. Może w niej nic nie być, a łagodzi ciosy życia. -Artur Schopenhauer


grzeczność-jest-jak-pocałunek-wiatru-może-w-niej-nic-nie-być-a-łagodzi-ciosy-życia
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko. -Ralph Waldo Emerson


grzeczność-nic-nie-kosztuje-a-wygrywa-wszystko
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku. -Artur Schopenhauer


grzeczność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Przeprosiny to grzeczność poniewczasie. -Anonim


przeprosiny-to-grzeczność-poniewczasie
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Polityka nie jest nauką ścisłą. -Otto von Bismarck


Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Po­lity­ka nie jest nauką ścisłą. -Otto von Bismarck


po­lity­ka-nie jest nauką-ścisłą
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność i życzli­wość to pias­tunki występku. -Kung-Sun Jang


grzeczność-i życzli­wość-to pias­tunki-występku
Grzeczność Nie Jest Nauką Cytaty: Grzeczność to tyl­ko brak od­ruchów złego wychowania. -Stendhal (Henri Beyle)


grzeczność-to tyl­ko-brak-od­ruchów-złego-wychowania