Gust Cytaty

Gust Cytaty: A ja mam ta­ki gust wy­paczo­ny, że lu­bię wrony!  -Wojciech Młynarski


a ja mam-­ki-gust-wy­paczo­ny-że lu­bię-wrony 
Gust Cytaty: W elegancji wyraża się gust innych. -Schnitzler


w-elegancji-wyraża-ę-gust-innych
Gust Cytaty: Dob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi. -Orson Scott Card


dob­ry-gust-nie  nic-wspólne­go-z pieniędzmi
Gust Cytaty: Przeciętny gust to większa klęska niż zupełny brak gustu. -Borys Pasternak


przeciętny-gust-to-większa-klęska-ż-zupełny-brak-gustu
Gust Cytaty: Wszystko to odmienne: Łaska pańska, gust kobiet, pogody jesienne. -Ignacy Krasicki


wszystko-to-odmienne-Łaska-pańska-gust-kobiet-pogody-jesienne
Gust Cytaty: Trzeba mieć bardzo dobry gust, żeby sobie pozwolić na trochę złego. -Krecia Pataczkówna


trzeba-mieć-bardzo-dobry-gust-żeby-sobie-pozwolić-na-trochę-złego
Gust Cytaty: Gust i moda przywracają do łask wszystko z wyjątkiem tego, czego czas od nas nie oddalił. -Margot Fonteyn


gust-i-moda-przywracają-do-łask-wszystko-z-wyjątkiem-tego-czego-czas-od-nas-nie-oddalił
Gust Cytaty: Brzyd­ki nie dla­tego jest brzyd­ki, że ma zły gust. -Leszek Kumor


brzyd­ki-nie dla­tego-jest brzyd­ki-że  zły-gust
Gust Cytaty: Brzydki nie dlatego jest brzydki, że ma zły gust. -Anonim


brzydki-nie-dlatego-jest-brzydki-że-zły-gust
Gust Cytaty: Gust ustala się z wiekiem. Przed dwudziestu laty zdarzało mi się poślubić mężczyzn, których dziś nie zaprosiłabym nawet na obiad. -Elizabeth Taylor


gust-ustala-ę-z-wiekiem-przed-dwudziestu-laty-zdarzało-mi-ę-poślubić-mężczyzn-których-dziś-nie-zaprosiłabym-nawet-na-obiad
Gust Cytaty:


Gust Cytaty: FYR­FLE­RYK UTW Ko­bieta i mężczyz­na to stworze­nia seksualne Pot­ra­fiący pójść w har­ce całkiem nie banalne Tak roz­pra­wiał Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku Kwiat Aż zmienił się im gust i lep­szym stał codzien­ny świat Bo nie szo­kują a lu­bują ich wa­riac­je oral­no - analne  -fyrfle