Gwiazdą Przewodnią Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży. -Ernst von Dinchlage
miłość-jest-odwagą-kobiet-ich-gwiazdą-przewodnią-kompasem-ich-podróży
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Nie ma ważniej­szej myśli, niż myśl przewodnia. -Bujak Bogusław
nie- ważniej­szej-myśli-ż-myśl-przewodnia
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: By­le me­teor, gdy spa­da, na­zywa się gwiazdą. -Janusz Roś
by­-me­teor-gdy-spa­da-na­zywa ę-gwiazdą
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Niejedna gwiazda zgasła, kiedy zmieniono hasła. -Cyprian Czernik
niejedna-gwiazda-zgasła-kiedy-zmieniono-hasła
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Sa­mot­na gwiazda Sreb­rne światło sączy; Niebies­ki humor  -Kaye
sa­­na-gwiazda-sreb­rne-światło-sączy-niebies­ki-humor 
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: W tym ro­ku jes­tem gwiazdą, ale kim będę w następnym? Czarną dziurą?  -Woody Allen
w tym-ro­ku-jes­tem-gwiazdą-ale-kim-będę-w następnym-czarną-dziurą 
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Kobieto, jeżeli nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź przynajmniej lampą naftową w domu! -George Eliot
kobieto-żeli-nie-możesz-być-gwiazdą-na-niebie-bądź-przynajmniej-lampą-naftową-w-domu
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć. -Devin
wyjść-z cienia-to nie od ra­zu-znaczy-stać ę-gwiazdą-dla niektórych-po pros­-zacząć-istnieć
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Kobieto, jeśli nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź przynajmniej lampą naftową w domu! -George Eliot
kobieto-śli-nie-możesz-być-gwiazdą-na-niebie-bądź-przynajmniej-lampą-naftową-w-domu
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. -Michelle Pfeiffer
w fil­mach-występuję-za dar­mo-Żądam na­tomiast-po­kaźnej-re­kom­pensa­ty-za uciążli­wość-by­cia-gwiazdą
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Twarz, która nie daje światła, nigdy nie będzie gwiazdą. -William Blake
twarz-która-nie-daje-światła-nigdy-nie-będzie-gwiazdą
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Nie cofa się, kto związał się z gwiazdą. -Leonardo da Vinci
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Nie co­fa się, kto związał się z gwiazdą. -Leonardo da Vinci
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Ludzi prze­ciw­ko ludziom ponastawiała Lecz pot­knęła się i mas­ka jej spadła Ze wsty­du włas­na niena­wiść ją zjadła A wszys­cy myśle­li, że to wiel­ka gwiazda. -Ziomal1
ludzi-prze­ciw­ko-ludziom-ponastawiała-lecz-pot­knęła ę-i mas­ka-jej-spadła-ze-wsty­-włas­na-niena­wiść-ją zjadła-a-wszys­cy
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Doświadczenie jest jak gwiazda polarna; toruje człowiekowi drogę dopiero po zachodzie słońca, a rozjaśnia się, kiedy mu pora już udać się na spoczynek. -Sylvana Carmen
doświadczenie-jest-jak-gwiazda-polarna-toruje-człowiekowi-drogę-dopiero-po-zachodzie-słońca-a-rozjaśnia-ę-kiedy-mu-pora-już-udać-ę-na
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Żar się spopiela, ale nie gwiazda. -Wictor Hugo
prawdziwa-miłość-nie-ulega-zobojętnieniu-cała-jest-z-ducha-więc-nie-stygnie-Żar-ę-spopiela-ale-nie-gwiazda
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Wiem, że kiedyś będziesz miała cu­dow­ne życie, wiem, że będziesz gwiazdą na czyimś niebie, ale dlacze­go nie będzie to mo­je niebo?  -Eddie Vedder
wiem-że kiedyś-będziesz-miała-cu­dow­ne-życie-wiem-że będziesz-gwiazdą-na czyimś-niebie-ale-dlacze­go-nie będzie-to mo­-niebo 
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Przychodzi taki czas, kiedy gwiazda musi zebrać swoje wspomnienia i zejść ze sceny, by rozpocząć życie prywatne, życie wypełnione nostalgią i dumą ze swoich dokonań. Tak, i nawet ze swoich niepowodzeń. -Pola Negri
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST... -patka5463
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: w za­pasie nie mam ale wys­tar­czy by podzielić po­daruję wam trochę farta tak od serca wasza ra­dość i moją radością olśniewa mocą przy/bądźcie/ a los uśmie­chnie się poczuj­cie eden w każdy dzień nocą pod szczęśliwą gwiazdą pod gołym niebem marzenia s/pełnia/ 21 ma­ja i każdorazowa Krys­ty­na A.Sz. 20.05.2016r. -krysta
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Byłabym inną, obcą gwiazdą w mych myśli układzie. Byłabym każdą, co noc zi­mową, w prze­sile­niu na letnią. Byłabym, gdy­byś chciał oglądać soczew­ki ko­loru nieba. Byłabym sy­reną, ale ty chcesz zwykłe me kolana. Byłabym ni­kim, gdy­byś nie chciał mnie co wieczór w ba­wełnianej piżamie  -solus.amor
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Będę na Ciebie czekała tam gdzie dzień sty­ka się z nocą wiat­ru podmuchem przy­wołam naj­czul­sze doznania roz­ma­wiać będziemy ciszą między naszy­mi ustami będę dla Ciebie morzem słońcem za nieboskłonem og­niem płonącym og­rzej się w moich płomieniach będziemy cząstką nieba jes­teśmy jedną gwiazdą 3.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: Kiedyś za­sypiałam wtulona spo­koj­nie w Twoich ramionach no­ce miały in­ny smak od­dechy sens ciepło przyjemność a łzy były słod­kie i ciepłe Gdy zgasła mo­ja gwiazda na ob­cym niebie po­zos­tał je­no ślad niedo­kończo­nej formy wy­razy konieczności przy­musu, przyzwyczajeń i za­war­ty w us­tach krzyk bólu z wy­miaru czasów mi­nionych, bez­powrot­nie uległych spla­mionych chwilą obecną świętokradztwem w ma­jes­ta­cie piękna te­go co było... -mistyczna
Gwiazdą Przewodnią Cytaty: da­ta na­pisa­nia/opub­li­kowa­nia: 2006-06-23 idąc pop­rzez szla­ki swe­go życia małymi krokami po­konując drogę przez­nacze­nia idę a Ty Tato zaw­sze jes­teś przyjacielem duszę mą wy­bawiasz, wspierasz Tyś pat­ro­nem me­go życia gwiazdą mą świecącą stwarzasz życie i oczyszczasz duszę trzy­masz jes­teś światłem dro­gi jutra siłą i nadzieją jes­teś blas­kiem światła zorzy schro­nem mi bezpiecznym tu­lisz w dłoniach szczęście moje  -Emilia Szumiło