Historii Cytaty

Historii Cytaty: Gdy usiłujemy wyzwolić się od historii, padamy ofiarą historii niezrozumianej. I historią niezrozumianą, mitologią dziejową, jest zawsze każda metafizyka, wszelka ponad czy pozahistoryczna koncepcja życia. -Stanisław Brzozowski


Historii Cytaty: Od historii wolę przyszłość, bo tylko patrzący w przyszłość przechodzą do historii. -Marcin Gnat


od-historii-wolę-przyszłość-bo-tylko-patrzący-w-przyszłość-przechodzą-do-historii
Historii Cytaty: Motorem historii nie jest ani walka klasowa, ani interesy gospodarcze; motorem historii jest modlitwa, która napędza historię. -Tatjana Goriczewa


motorem-historii-nie-jest-ani-walka-klasowa-ani-interesy-gospodarcze-motorem-historii-jest-modlitwa-która-napędza-historię
Historii Cytaty: Da­ty są rodzyn­ka­mi w historii. -Jan Kott


da­ty-są rodzyn­ka­mi-w historii
Historii Cytaty: Daty są rodzynkami w historii. -Anonim


daty-są-rodzynkami-w-historii
Historii Cytaty: Ile ludzi, ty­le historii. -Bruno


ile-ludzi-ty­-historii
Historii Cytaty: Rewolucje to lokomotywy historii. -Karol Marks


rewolucje-to-lokomotywy-historii
Historii Cytaty: Re­woluc­je to lo­komo­tywy historii. -Karol Marks (Karl Marx)


Historii Cytaty: Ileż to szewców partaczy szyjąc buty historii. -Anonim


ileż-to-szewców-partaczy-szyjąc-buty-historii
Historii Cytaty: Wszechświat składa się z historii, a nie atomów. -Muriel Rukeyser


wszechświat-składa-ę-z-historii-a-nie-atomów
Historii Cytaty: Łatwo obrócić się lepszym profilem do zwierciadła historii. -Jonathan Carroll


Łatwo-obróć-ę-lepszym-profilem-do-zwierciadła-historii
Historii Cytaty: Na ślepym torze historii często panuje największy ruch. -Arnold Joseph Toynbee


na-ślepym-torze-historii-często-panuje-największy-ruch
Historii Cytaty: Słowo


słowo-naród-jest-największą-igraszką-językową-historii
Historii Cytaty: Miłość to ostateczny cel historii powszechnej,


miłość-to-ostateczny-cel-historii-powszechnej-amen-wszechświata
Historii Cytaty: Największy pożytek z historii to entuzjazm, jaki budzi ona w ludziach. -Johann Wolfgang Goethe


największy-pożytek-z-historii-to-entuzjazm-jaki-budzi-ona-w-ludziach
Historii Cytaty: Jedni usiłują wejść do Historii, z której inni chętnie by czmychnęli. -Urszula Zybura


jedni-usiłują-wejść-do-historii-z-której-inni-chętnie-by-czmychnęli
Historii Cytaty: Nie ma w historii bardziej powszechnego zjawiska niż religijni tyrani. -Paul Thiry Holbach


nie-w-historii-bardziej-powszechnego-zjawiska-ż-religijni-tyrani
Historii Cytaty: Nie ma w historii zjawiska bardziej powszechnego jak religijni tyrani. -Paul Thiry Holbach


nie-w-historii-zjawiska-bardziej-powszechnego-jak-religijni-tyrani